Aardbeienland op weg naar een nieuwe toekomst

Ruim twee jaar geleden kocht de gemeente Horst aan de Maas het park Aardbeienland. De contouren van de nieuwe invulling, met een sterke sociale component, beginnen vorm te krijgen. Op het gebied van de invulling en renovatie staat het park nog aan het begin.

De gemeente heeft Aardbeienland in erfpacht gegeven aan de stichting Berry Promotions die daarmee ook eigenaar is van de locatie en het hele project nieuw leven gaat inblazen. De komst van de organisatie Berry Briljant – ondersteund door onderzoeksinstituut Delphi, zorgt voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls. Het is de bedoeling om van deze locatie een bezoekerscentrum voor de zachtfruitsector te maken; leerzaam voor consumenten en nuttig voor bedrijven. Daarbij speelt de sociale component ook een belangrijke rol.

Attractie met een sociale component

Sportzorgcentrum Jou Tou, heeft inmiddels zijn intrek genomen in het kleinschalige attractiepark in Noord-Limburg. Hier worden mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geholpen met een zinvolle dagbesteding. Zorgmanager André legt uit wat er de afgelopen periode is gebeurd: “Zoals je wellicht ziet is er nog heel veel werk te verrichten om het park weer op te knappen. Maar er is ook al veel gebeurd. Met onze cliënten zijn we van start gegaan om de groenvoorziening weer up to date te brengen, overbodige materialen op te ruimen en ondertussen ook gasten te ontvangen – voor zover de coronabeperkingen dat toelaten. Citaverde Opleidingen heeft ons geholpen om onze mensen de juiste vaardigheden bij te brengen. We zijn in afwachting van een grotere renovatie waarvoor we zelf de kennis en middelen niet hebben. Onze focus ligt op het helpen van onze cliënten; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is goed als hier in de toekomst ook een partij aansluit die meer kennis heeft van de recreatiesector. ”

Fun en educatie

Kwartiermaker voor het vernieuwde ‘Aardbeienland’ is Jan Janssen, die namens Berry Briljant is aangesteld om de locatie (opnieuw) in te vullen. Hij wil de locatie van 8 ha opsplitsen in twee delen. 2,5 a 3 ha blijft beschikbaar voor het bestaande attractiepark Aardbeienland, waarvan hij ook zoveel mogelijk onderdelen wil behouden als cultureel erfgoed: “Onze primaire doelgroep voor het themapark zijn jonge kinderen en die willen we op een speelse manier kennis laten maken met onze heerlijke zomerkoningin. En laten die kleinsten de kneuterigheid van het Aardbeienland nu juist geweldig vinden. Door een zeer lage entreeprijs is het park ook nog eens voor een ieder toegankelijk; ook voor gezinnen met een wat kleinere beurs.”
Een groot deel van het terrein wordt ingericht met een meer educatieve invulling. Een grote high-tech kweekhal, door onderzoekscentrum Delphy, is inmiddels in aanbouw. Daar komen straks ook de aardbeien vandaan die in de horeca van winkeltjes het themapark worden gebruikt.

“De voortgang van de plannen is voor een belangrijke deel afhankelijk van de snelheid waarmee nieuwe financiering gevonden wordt en waarin de gemeente kan schakelen in de aanpassing van het bestemmingsplan.” laat Janssen weten. Hij werkt stapje voor stapje naar een mooiere toekomst: “Wij zijn heel erg trots op datgene wat me met elkaar, met beperkte middelen, nu al voor elkaar boksen. Blij zijn we met de komst van het onderzoekscentrum Delphy en de samenwerking met Vermeerderingstuinen.  Dat betekent een geweldige kwaliteitsimpuls. We hopen op termijn ons Berry Briljant Clubhuis te realiseren als het centrale middelpunt van de 4 pijlers met een heuse uitkijktoren. Wij willen onze gasten kennis laten maken met de moderne productie van ons hedendaagse gezonde fruit. Ons promotieplatform, ondersteund door een breed bedrijfsleven (inmiddels 30 partners), zal ons hierin behulpzaam zijn.”

Meer informatie:
www.aardbeienland.nl
www.berrybriljant.nl

De fotocollectie hier onder geeft een beeld van de huidige situatie op Aarbeienland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *