Zuid-Holland investeert 3 miljoen in fietsroutenetwerken

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland willen de verbindingen tussen het stedelijk gebied en het buitengebied verbeteren. Daarom stellen zij ruim € 3 miljoen aan subsidie beschikbaar om knelpunten in het fietsroutenetwerk op te lossen. Het gaat om projecten in de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Rijswijk. Omdat het hier gaat om een incidentele subsidie voor meerdere jaren moeten Provinciale Staten nog definitief besluiten.

Betere fiets-, wandel- en vaarverbindingen tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te realiseren, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Deze aantrekkelijke leefomgeving is belangrijk voor het internationale vestigingsklimaat in Zuid-Holland. De projecten die Gedeputeerde Staten nu voordragen voor subsidie lossen knelpunten op in het recreatieve fietsroutenetwerk.

Fietsprojecten in Den Haag, Rijswijk en Rotterdam
De gemeente Den Haag heeft subsidie aangevraagd voor het project Leugenbrug. De Leugenbrug vormt een knelpunt op de fietsverbinding van de kust naar Midden-Delfland. De brug krijgt een breder brugdek om het langzame verkeer goed te faciliteren. De aansluitingen met de aanliggende fietspaden worden verbeterd.

De gemeente Rijswijk heeft subsidie aangevraagd voor het project Opwaarderen passage Kerstanjewetering, onderdeel van de Vaartenroute.

De gemeente Rotterdam heeft subsidie aangevraagd voor een alternatief tracé van het fietspad langs de Randstadrail richting Den Haag. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam subsidie aangevraagd voor het project Vaartenroute; 1 van de 3 Hoflandfietsroutes in Hof van Delfland.

Meer informatie
De subsidies worden verleend vanuit het Uitvoeringsprogramma Groen 2013 dat Provinciale Staten samen met de Beleidsvisie Groen op 10 oktober 2012 hebben vastgesteld.
Meer hierover vindt u op de webpagina Groen.

Op de webpagina Fiets leest u meer over het fietsbeleid van de provincie Zuid-Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *