Sectoren recreatie en horeca kenden de laagste CAO loonstijging in 2021

De CAO lonen in de Nederlandse economie zijn in 2021 minder hard gestegen dan in 2020. De gemiddelde loonstijging over alle sectoren kwam uit op 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. In de sector ‘Cultuur, sport en recreatie’ was er sprake van een stijging van 1% (t.o.v. 2,7% in 2020).

Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Alleen de cao-lonen in de horecasector stegen in 2021 minder hard dan in de recreatie; 0,3 procent. Dit komt voornamelijk door de horeca-cao, die in 2021 met een jaar verlengd is onder gelijke voorwaarden. Hierbij zijn de loontabellen alleen aangepast voor het wettelijk minimumloon.

Contractuele loonkosten 1,9 procent gestegen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 1,9 procent in 2021. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de WW-premie met ingang van augustus. Daartegenover werden in 2021 de WAO/WIA-(basis)-premie en de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd. Ook is de werkgeverspremie pensioen (waaronder die van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn) in totaliteit gestegen.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/01/cao-lonen-in-2021-minder-gestegen-dan-in-2020

CAO onderhandelingen recreatiesector 2022

Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over diverse CAO’s in de recreatiesector. Het ziet er sterk naar uit dat de loonstijging in 2022 flink hoger zal uitvallen dan in 2021. Voor de CAO dierentuinen steken de vakbonden in op een bruto loonstijging van € 200 per maand voor iedereen. (nieuwe overlegronde op 11 januari) Voor de CAO recreatie, hebben de vakbonden een looneis van 4,5% in 2022 neergelegd. HISWA RECRON op 3 januari met een eindbod van 2,5% per 1 januari 2022, 0,5% per 1 oktober 2022 en 2,0% per 1 april 2023 en 1,0% per 1 oktober 2023. Daarnaast worden de jeugdschalen met 5% verhoogd. De CAO voor de zwembadsector is op dit moment de drenkeling in het mandje van FNV recreatie. Daar wordt actie gevoerd voor een ‘fatsoenlijke CAO’.

De recreatiesector kampt bovendien met een toenemend tekort aan personeel. Daardoor zullen veel lonen in de praktijk waarschijnlijk hoger uitvallen dan in de vastgestelde CAO schelen.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *