ING ziet voordelen in plan om permanente bewoning vakantiehuizen makkelijker te maken

Terwijl het woningtekort hoog is met 390.000 woningen en de komende jaren naar verwachting zal aanhouden, neemt het aantal vakantiewoningen snel toe. Recent heeft demissionair minister Hugo de Jonge een inventarisatie ingesteld om vakantieparken te transformeren naar woonwijken. De nieuwe coalitie heeft in haar akkoord het gedogen van permanente bewoning van vakantiewoningen opgenomen. Sophie Kraaijeveld van ING afdeling Real Estate stelt: “Dit is een stap in de goede richting om het woningtekort terug te dringen.”

Snellere groei recreatieverblijven dan woningen

De laatste jaren groeit de woningvoorraad minder dan 1 procent per jaar. Tegelijkertijd stijgt sinds 2018 het aantal niet-woningen met een logiesfunctie, dat is een gebouw voor een tijdelijk verblijf, tussen de 2 en 4 procent per jaar. In het eerste kwartaal van 2024 waren er 141.000 niet-woningen met een logiesfunctie. In 2012 waren dat er nog 111.600. Er komen relatief steeds meer vakantieverblijven in Nederland. Zo steeg het aantal recreatieverblijven als percentage van de woningvoorraad eind 2023 naar ruim 1,7 procent.

Vakantiewoning wordt permanente woning

Hoewel exacte cijfers niet beschikbaar zijn, wonen naar schatting tenminste 55.000 mensen permanent in een vakantiewoning. Het CBS heeft in opdracht van demissionair minister Hugo de Jonge onderzoek gedaan naar het aantal vakantiewoningen waar de particuliere eigenaar zich ook als bewoner heeft ingeschreven. Op 1 januari 2023 waren dat 19.100 vakantiewoningen.

Om het totale transformatiepotentieel van vakantiewoningen inzichtelijk te maken kunnen eigenaren of VvE’s van vakantiewoningen zich tot eind mei 2024 melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna zal blijken hoeveel vakantiehuizen permanent bewoond kunnen gaan worden.

Voor het terugdringen van het woningtekort zal het transformeren van vakantiewoningen naar permanente woningen een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar het is zeker een stap in de goede richting.

Vanuit de ING afdeling leisure & horeca wordt er nog een kleine nuance aangebracht bij deze boodschap van ‘Real Estate’: “Wij zien vooral kansen voor transformatie naar een woonbestemming bij parken die zwaar verloederd zijn. De overheid heeft al zo’n 60 parken geïnventariseerd die niet meer voldoende rendabel zijn voor de recreatiesector.”

Bron en meer informatie: www.ing.nl/zakelijk/sector/real-estate

2 reacties

  1. Het aantal van 55.000 is gepubliceerd in het rapport “wonen in de luwte” wat in november 2018 werd gepubliceerd door Platform31. Dit getal is tot stand gekomen door het houden van een enquête onder 60 mensen die permanent in een recreatiewoning woonden indertijd. Het “onderzoek” vond uitsluitend plaats in Gelderland. De uitslag van de enquête (gedaan door 2 studenten zonder standaard vragen en antwoorden werden soms genoteerd in een schriftje) zijn toen al in twijfel getrokken door de BVVW. Inmiddels -ruim 5 jaar oud- is dit getal natuurlijk geheel achterhaald. Denk bijv. aan de vele gemeenten die wel asielzoekers, Oekraïners, statushouders en arbeidsmigranten permanent hebben gestationeerd in vakantieparken. Ergo, het aantal wat in het rapport wordt gemeld van de ING is vele malen hoger.

  2. Iedereen die in een vakantie woning woont mag daar niet verblijven. Zodra de gemeente dat weet wordt de bewoner op straat gezet. Het maakt niet uit of iemand dan dakloos is. Ook jonge alleenstaande moeders met baby worden gewoon eruit gegooid. Denk de overheid nu werkelijk dat mensen dan aan diezelfde overheid gaan aangeven dat ze in een vakantie woning wonen? Diezelfde overheid gooit ze daarna op straat. Deze manier van het probleem in kaart brengen is bedacht door iedereen die er niets van snapt en zelf geen probleem heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *