Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd

De Cao Recreatie en de Cao Dagrecreatie, die beiden op 31 december a.s. aflopen, zijn ongewijzigd met een jaar verlengd. Dit betekent dat er in 2021 geen wijzigingen komen. Ook is er geen collectieve loonsverhoging afgesproken.

HISWA-RECRON is wel momenteel in gesprek met de vakbonden om in de verlengde cao’s de jaarurensystematiek op te nemen en toe te lichten. Bij toepassing van deze systematiek waarvoor wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is vereist, kan de lage WW premie gehanteerd worden.

Ook de Fonds Cao Recreatie, die alleen voor de verblijfsrecreatie geldt, wordt ongewijzigd met een jaar voortgezet.

Ook hebben HISWA-RECRON met de vakbonden overeenstemming bereikt over het vaststellen van de pensioenpremie voor een periode van 5 jaar, ingaande 2020. De premie bedraagt 21,8% per jaar gedurende de periode 2020 tot en met 2024. Het opbouwpercentage zal per 1 januari 2021 wel licht dalen: van 1,403%  naar 1,310%.

Bron en meer informatie: www.hiswarecron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *