In de tot nu toe gepresenteerde ‘1,5 metereconomie’ protocollen voor dagrecreatie is toegankelijkheid voor mensen met een beperking nog onderbelicht. Tijdens de coronaperiode en ook na de lockdown staan veiligheid en vertrouwen voorop. Zeker voor mensen met een beperking is dat cruciaal, ook tijdens een dagje uit.

In de tot nu toe gepresenteerde ‘1,5 metereconomie’ protocollen voor dagrecreatie is toegankelijkheid voor mensen met een beperking nog onderbelicht. Tijdens de coronaperiode en ook na de lockdown staan veiligheid en vertrouwen voorop. Zeker voor mensen met een beperking is dat cruciaal, ook tijdens een dagje uit.

Tijdens én na de lockdown

Ook voor mensen met een beperking is het van belang dat ze kunnen recreëren. Voor recreatie-ondernemers is het belangrijk dat ze na de lockdown zoveel mogelijk bezoekers trekken. En voor gemeenten zijn recreatiebezoekers en -ondernemers cruciaal voor hun lokale economie. Daarom is nu het moment om samen in gang te zetten dat ook mensen met een beperking -net zoals iedereen- weer kunnen gaan recreëren, als opmaat naar ‘Inclusief recreëren’.

Online sessie

Binnen het landelijke programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vond dan ook, onder leiding van Karin Stiksma van Joint Projects, een online sessie plaats op maandag 11 mei plaats. Daarin stond de impact van het 1,5 meter economieprotocol voor een dagje uit voor mensen met een beperking centraal. Het is namelijk belangrijk om goed en tijdig aandacht te vragen voor een dagje uit voor mensen met een beperking in de post-Coronaperiode.

De online sessie vond plaats met diverse partners uit het speelveld, zowel vanuit de sector dagrecreatie als vanuit het toegankelijkheidsperspectief zodat:

  • gestart wordt vanuit de aanbieders en de wensen en behoeften van ervaringsdeskundigen;
  • ondernemers de kans wordt geboden om zich te profileren op dit thema wat positief bijdraagt aan hun imago.

Doel online meeting

Het doel van de online meeting was:

  • bespreken van de impact van het ‘1,5 metereconomie’ protocol van dagattracties voor mensen met een beperking,
  • geven van praktische en concrete feedback op het ‘1,5 metereconomie’ protocol voor dagattracties zodat ook mensen met een beperking ernaar toe kunnen,
  • verkennen van de vorming van een community ‘Inclusief recreëren’ op de langere termijn.

Resultaat

Er was veel energie en verbinding tussen deelnemers die geen natuurlijke partners zijn! Het heeft dan ook tot een grote opbrengst geleid! De Club van Elf (koepel van de grootste Nederlandse dagattracties) en de Efteling vonden het fantastisch om op deze manier feedback te krijgen op het protocol. De resultaten uit de sessie worden momenteel verwerkt in concrete aanbevelingen en adviezen aan de Club van Elf voor aanpassing van het protocol of voor vervolgstappen in de toekomst bij dagattracties.

Community ‘Inclusief Recreëren’

In een volgende sessie gaan we verder verkennen welke stappen we kunnen zetten om tot een community ‘Inclusief Recreëren’ te komen. Alle deelnemers hebben aangegeven dat ze graag actief betrokken willen blijven. Zo hebben we veel kennis, kunde en kwaliteit in huis om met elkaar een community te creëren!

Documentatie

Als basisdocument voor de sessie fungeerde het protocol ‘Veilig Samen uit. Omdat het kan!’ van de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Tevens is als achtergrondinformatie de paper ‘Pleasure for all! Een white paper over de toegankelijkheid en inclusiviteit van Nederlandse dagattracties, nu en over 10 jaar‘ van Joint Projects gebruikt.

Met dank aan: Karin Stiksma van Joint Projects