De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd, dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Vanaf maandag 11 mei mogen de binnenzwembaden weer open..

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd, dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Vanaf maandag 11 mei mogen de binnenzwembaden weer open..

Het RIVM en het kabinet maakten woensdag 6 mei in een update over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Vanaf 29 april mochten de buitenbaden alweer open, alleen voor jeugd. Vanaf 11 mei is buiten sporten voor iedereen toegestaan en mogen de binnenbaden ook weer open. Dat geldt ook voor zwembaden en zwemparadijzen bij recreatieparken.

Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van het zwembad. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van de zwembaden.

Recreatieve zwembaden hebben, naast het zwembad zelf, vaak ook diverse 'attracties'. Daarover wordt in het protocol het volgende gemeld: "Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meteraan te geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel. Eventueel in combinatie met tijdslot."

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, mogelijk te maken.

Download het protocol op: www.water-vrij.nl/organisaties/