Hoe kunnen recreatiebedrijven met klimactiviteiten zich voorbereiden voor het nieuwe normaal: de zogenoemde ‘’anderhalve meter samenleving’’? Klimspecialist Funcha! zet de mogelijkheden en randvoorwaarden op een rijtje.

Hoe kunnen recreatiebedrijven met klimactiviteiten zich voorbereiden voor het nieuwe normaal: de zogenoemde ‘’anderhalve meter samenleving’’? Klimspecialist Funcha! zet de mogelijkheden en randvoorwaarden op een rijtje.

Net als andere recreatiebedrijven heeft de klimwereld en de bedrijven die klimactiviteiten aanbieden ook veel last van het virus. Toch zal deze tak van de recreatiesector moeten gaan nadenken over verschillende oplossingen. Er zijn genoeg kansen voor klimactiviteiten, ook met de anderhalve meter samenleving, die waarschijnlijk voorlopig nog van kracht zal zijn. Als ontwerper en bouwer van klimparken- en klimbossen zetten wij de kansen voor ondernemers op een rij.

De afstand

Voordeel van het klimmen in een klimpark of gerelateerde klimactiviteit is dat de afstand van minimaal 1.5 meter vrij eenvoudig gehandhaafd kan worden. Per element is er altijd een maximaal aantal personen toegestaan volgens de Europese veiligheidsnorm EN-15567. Zo wordt het aantal personen dat snel achter elkaar aan klimt en daardoor dicht bij elkaar in de buurt komt klein.

Hygiëne

In klimactiviteiten ben je gezekerd en gebruik je de nodige veiligheidsmiddelen. De kans op infectie door het Corona kan ook via materiaal verlopen. Bij bijv. supermarkten zie je al dat karretjes worden gereinigd, dat er in winkels bepaalde looproutes zijn of dat het handen wassen gestimuleerd wordt. Deze maatregelen kunnen ook toegepast worden bij een klimpark, klimbos of andere klimactiviteit:

 • De deelnemersbriefing kan op afstand gebeuren met de 1.5 meter in acht genomen;
 • De vrije ruimte kan beperkt worden en looproutes kunnen gecreëerd worden totdat men start met klimmen;
 • Deelnemers moeten voor én na het klimmen grondig hun handen wassen;
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en harnassen dienen na elke deelnemer gedesinfecteerd te worden.

Toezicht

Klimparken hebben altijd toezicht nodig. Dit verschilt per activiteit maar bij een gemiddeld klimpark zijn er al vaak minimaal twee personeelsleden nodig. Dit is nodig om de veiligheid te waarborgen. Dit toezicht niveau heeft bij eventuele versoepelingen grote voordelen in vergelijking met een park waar iedereen vrij kan bewegen binnen de activiteiten:

 • Instructeurs kunnen bezoekers erop wijzen wanneer de afstand te klein wordt;
 • Instructeurs kunnen het aantal klimmende bezoekers zelf sturen;
 • Beschermingsmiddelen kunnen door de instructeurs gedesinfecteerd worden.

Groepsgrootte

Er wordt door het virus gewaakt voor grote groepsgroottes omdat dit risicovol kan zijn in de verspreiding van het virus. Doordat veel recreatiebedrijven toch afhankelijk zijn van grote groepen, zal het voor hen lastig zijn om in te spelen op kleinere groepen. Maar ook met kleine groepen kan het lastig te beheersen zijn door vrije beweging. Bij een klimpark kun je de groepsgroottes eenvoudiger sturen. Het is sowieso namelijk niet haalbaar om extreem grote groepen in een klimpark tegelijk te laten klimmen. Ten eerste is hier de capaciteit niet voor m.b.t groottes van veel parken. Ten tweede zou de personeelsinzet hoog moeten zijn met zware belasting. In een klimpark kan het tijdens de maatregelen dus makkelijker zijn om groepsgroottes van bijv. 10 – 15 personen aan te houden. Iets wat door de adviezen van de overheid waarschijnlijk zal worden toegestaan.

De voordelen

Klimparken, klimbossen en andere klimactiviteiten kunnen zich al met al goed voorbereiden op de ‘’anderhalve meter samenleving’’. Dit komt door een aantal factoren die al van zichzelf aanwezig zijn in de activiteiten. Ook kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden. Kort gezegd:

 • De afstand tussen deelnemers is eenvoudig te bewaken;
 • De hygiëne kan worden verbeterd door het beperken van de vrije ruimte en het goed desinfecteren van de beschermingsmiddelen. Ook het zorgvuldig handen wassen is belangrijk voor én na het klimmen;
 • Door het sowieso al verplichte toezicht kunnen de maatregelen beter gehandhaafd worden door het personeel;
 • De groepsgroottes kunnen beperkt blijven. Dit is vaak al het geval.

We hopen van harte dat de verspreiding van het virus zo snel mogelijk kan worden ingedamd en dat de recreatiesector de klap te boven komt. Maar bovenal, dat de samenleving zo gezond mogelijk blijft en dat we een positieve toekomst tegemoet gaan.

Met dank aan: Nico de Jong van klimspecialist Funcha!