De coronacrisis noodzaakt het college van burgemeester en wethouders van Almere na te denken over de Floriade Expo. Drie toekomstscenario’s voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 in Almere worden nader uitgewerkt.

De coronacrisis noodzaakt het college van burgemeester en wethouders van Almere na te denken over de Floriade Expo. Drie toekomstscenario’s voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 in Almere worden nader uitgewerkt.

Een globale beschrijving van deze scenario’s is inmiddels met de gemeenteraad gedeeld. Komende donderdag vindt een besloten gesprek plaats tussen Harry van Dorenmalen (die het onderzoek gaat uitvoeren), raad en college over zijn opdracht. Gemeenteraad en college treden hierin dus samen op.

Met de snelle en mondiale verspreiding van het coronavirus is een turbulente en onzekere tijd voor iedereen aangebroken. De eerste aandacht van het Almeerse college van b en w gaat uit naar het treffen en handhaven van maatregelen die nu en op korte termijn nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Het college volgt hierin de landelijke richtlijnen.

De opdracht voor het onderzoek betreft uitsluitend de Expo, niet  de gebiedsontwikkeling van Hortus en de Making Of van de Floriade. De effecten van de scenario’s op de gebiedsontwikkeling en het programma Floriade zijn wel onderdeel van het onderzoek.

Mogelijke consequenties

Het is lastig om nu in te schatten wat de effecten van de coronacrisis zijn.

Voor wat betreft de Floriade-expo heeft het college drie scenario’s in ogenschouw genomen en die met de raad verkend.

  1. Gecontroleerde afbouw (exitstrategie)
  2. Uitstel van de expo met een of twee jaar
  3. Door laten gaan van de expo, maar met aangepaste ambities

Elk van deze scenario’s kent een aantal voor- en nadelen, financiële en juridische consequenties en risico’s. Van Dorenmalen diept in de rol van onafhankelijke verkenner deze scenario’s verder uit. Hij doet dat in opdracht van het college, maar de raad wordt nadrukkelijk betrokken bij deze opdracht. De bedoeling is dat het adviesrapport begin mei wordt opgeleverd.

Bron: Persbericht gemeente Almere

Meer informatie: https://floriade.almere.nl