Op 1 april stuurde brancheorganisatie HISWA RECRON een noodkreet naar het ministerie dat de recreatiesector meer steun nodig heeft. Nog altijd heeft staatssecretaris Mona Keijzer geen actie ondernomen. Alle Nederlandse provincies (IPO) scharen zich achter een pakket van maatregelen om de recreatiesector te steunen.

Op 1 april stuurde brancheorganisatie HISWA RECRON een noodkreet naar het ministerie dat de recreatiesector meer steun nodig heeft. Nog altijd heeft staatssecretaris Mona Keijzer geen actie ondernomen. Alle Nederlandse provincies (IPO) scharen zich achter een pakket van maatregelen om de recreatiesector te steunen.

zie ook : Financiële steun voor ‘vergeten’ recreatie en watersport noodzakelijk

Dinsdagmiddag (7 april) vind er een overleg plaats met minister Wiebes (EZ) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) waarbij o.a. HISWA Recron, Gastvrij Nederland en de provincies (IPO) aanschuiven.

De twaalf provincies vragen het rijk om ook maatregelen te treffen voor de Nederlandse toerisme- en recreatiesector; "Ondernemers in deze sector worden door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het corona-virus in te dammen hard geraakt.

Nu ook het kabinet aangeeft dat de maatregelen over de meivakantie heengetrokken worden zien ondernemers hun omzetten verdampen. Hoewel zeer noodzakelijk voor het bestrijden van het virus komen bedrijven en vele banen daarmee op het spel te staan."

Daarom pleiten de provincies bij de staatssecretaris van Economische Zaken voor de volgende maatregelen:

  • geef ondernemers uit de toerismesector ook toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19.
  • roep een garantiefonds in het leven en 
  • stel een gezamenlijke taskforce in.

Meer informatie: https://nieuws.ipo.nl/provincies-dringen-bij-het-rijk-aan-voor-hulp-aan-hard-getroffen-toeristische-sector/

Roep om steun vanuit diverse kanten

De recreatiesector kent een heel eigen dynamiek. Het is o.a. seizoensgebonden en veel ondernemers wonen op het bedrijfsadres. Ook is de verschijningsvorm van de bedrijven zeer divers. Daardoor ontstaan 'weeffouten' in de noodmaatregelen die er voor zorgen dat recreatiebedrijven niet in aanmerking komen voor steun.

Annya Wierenga van de VVV Zuid Limburg stuurde ook een brief aan de staatssecretaris met daarin o.a. de opmerking: "Wij stellen vast dat verhuurders van vakantiewoningen, B&B’s, groepsaccommodaties en kleine campings niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Terwijl hotels wél in aanmerking komen. Dit is een vorm van rechtsongelijkheid die met name het platteland hard raakt."

Het verzoek uit Zuid-Limburg aan de overheid:

"Daar ik vermoed dat de Zuid-Limburgse situatie niet uniek is, wil ik u verzoeken om de regeling tegemoetkoming schade Covid-19 op een viertal punten aan te passen. Het betreft een aanpassing ten gunste van ondernemers die:

  1. een 100% toeristisch-recreatief bedrijf hebben met een code die niet is opgenomen in de lijst voor de regeling
  2. in het verleden een SBI code hebben gekozen die nu niet meer 100% aansluit bij het zwaartepunt van de bedrijfsvoering
  3. op hetzelfde adres wonen alwaar hun bedrijf is gevestigd
  4. getroffen worden door een combinatie van het bovenstaande en hierdoor niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming schade COVID-19: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 .Generiek signaleren wij dat de huidige regeling met de gekozen SBI codes vooral focust op de bedrijvigheid in de steden en geen oog heeft voor de specifieke toeristische structuur op het platteland."

Lees de hele brief van Zuid-Limburg aan Mona Keizer

Meer oproepen om (extra) steun tijdens de coronacrisis: