Branche-organisatie RECREAD kreeg van het nationale crisiscentrum in België de duidelijke bevestiging dat alle kampeerbedrijven verplicht moeten sluiten minstens tot 5 april 2020. Verwacht wordt dat deze termijn later zal verlengd worden.

Branche-organisatie RECREAD kreeg van het nationale crisiscentrum in België de duidelijke bevestiging dat alle kampeerbedrijven verplicht moeten sluiten minstens tot 5 april 2020. Verwacht wordt dat deze termijn later zal verlengd worden.

De maatregel geldt voor gîtes, vakantieparken, campings en B&B’s. Hotels mogen voorlopig wel nog open blijven .

redactie Nieuwsblad.be

Wat betekent dat? Alle kampeergasten dienen te vertrekken. Dat betekent dat naast toeristische passanten ook de vaste jaargasten dienen te vertrekken naar hun woonplaats thuis.

Uitzondering inzake verblijf: enkel de zogenaamde “permanente bewoners”, d.i. mensen die in de lokale bevolkingsregisters ingeschreven zijn met hun domicilieadres op de camping, mogen nog verblijven op het terrein.

Alle voorzieningen en speelpleinen op campings zijn gesloten.

De gemeenten zijn belast met het politioneel toezicht op de naleving. Opgelet: er kan proces verbaal opgemaakt worden en dwangsommen worden opgelegd aan overtreders.

Hiermee behoort de campingsector tot de sectoren die verplicht moeten sluiten. Ondernemers komen daarmee in aanmerking voor diverse steunmaatregelen.

Personeel kan aan de slag blijven mits de regel van afstand van minstens 1,5 m tussen elke werknemer gerespecteerd wordt. Waar telewerk kan, moet dit verplicht toegepast worden.

Aannemers die op het bedrijf werkzaamheden uitvoeren, kunnen volgens dezelfde regels aan de slag blijven. (Vervoer in voertuigen moet hier mee rekening houden)

Bron: Update RECREAD - federatie voor Vlaamse recreatie-ondernemers

Verzamelde informatie op Pretwerk: #CoronaRecreatie