Staatsbosbeheer is de grootste beheerder van de recreatieve ruimte. In het nieuwe ondernemingsplan, met als titel 'Veerkracht en verbinding' is er veel aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Ook recreatie heeft een plekje gekregen in dit visiedocument.

Staatsbosbeheer is de grootste beheerder van de recreatieve ruimte. In het nieuwe ondernemingsplan, met als titel 'Veerkracht en verbinding' is er veel aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Ook recreatie heeft een plekje gekregen in dit visiedocument.

'Meer beleven...'

Dat is de kop boven het hoofdstuk waarin de recreatieve ambities worden besproken: "Tientallen miljoenen mensen bezoeken onze honderden terreinen. Ieder jaar weer. Wandelaars, fietsers, rustzoekers, sportievelingen, groepen. Uiteraard willen we dat die terreinen goed toegankelijk blijven voor al die mensen. En dat de duizenden kilometers wandel- en fietspaden en andere infrastructuur en voorzieningen, zoals zitbankjes, informatiepunten en vlonderpaden, op orde zijn.

We zetten ook in op bijzondere belevingsconcepten en iconen in onze topnatuur, de Nationale Parken nieuwe stijl. Staatsbosbeheer blijft met natuurterreinen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven op educatief vlak voor jeugd en zorg."

Meer informatie: Dossier Recreatie op www.staatsbosbeheer.nl