Van 2 t/m 31 maart 2020 kunnen alle bedrijven in de recreatie- en horecasector subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

Van 2 t/m 31 maart 2020 kunnen alle bedrijven in de recreatie- en horecasector subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

De regeling is eigenlijk alleen voor het MKB opgezet. Voor de recreatie- en horecasector is een uitzondering gemaakt. Daar kunnen ook grotere bedrijven gebruik maken van de regeling.

Een nieuwe ronde van deze subsidieregeling start weer op 1 september.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op de website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Zie ook: Een duidelijke uitleg over de regeling op de website van horeca Nederland