Het Recreatieschap Rottemeren is op zoek naar één of meer creatieve recreatieondernemers die kansen zien om op de locatie 'Zuideinde 14' een nieuw initiatief te starten. Hierbij wordt gedacht aan dagrecreatie, verblijfsrecreatie of een maatschappelijke functie.

Het Recreatieschap Rottemeren is op zoek naar één of meer creatieve recreatieondernemers die kansen zien om op de locatie 'Zuideinde 14' een nieuw initiatief te starten. Hierbij wordt gedacht aan dagrecreatie, verblijfsrecreatie of een maatschappelijke functie.

Door sloop van (een deel) van de opstallen kan ruimte ontstaan voor nieuwbouw. Er worden ondernemers gezocht met een plan dat past bij de sfeer en het karakter van het gebied. Een plan dat onderscheidend is en inspeelt op een behoefte in de regio.

Het perceel

Op het 1,2 ha grote perceel aan Zuideinde 14 in Zevenhuizen (ZH) was tot in 2008 een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het terrein bevindt zich nog ca. 2.300 m2 aan verouderde opstallen (een bedrijfswoning en agrarische bedrijfsbebouwing). Aan de achterzijde grenst het perceel direct aan het weidse recreatiegebied Eendragtspolder, met daarin o.a. de internationale Willem-Alexanderbaan. De entree van de Eendragtspolder loopt direct aan de noordzijde langs het perceel, is goed ontsloten en ligt in de directe nabijheid van de dorpskern van Zevenhuizen en de snelwegen A12 en A20. Recreatiegebieden zoals de Zevenhuizerplas en het Nessestrand liggen op loop- en fietsafstand.

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl