Afgelopen woensdag is er op het ministerie van EZK bestuurlijk overleg gevoerd tussen vicevoorzitter van HISWA-RECRON Cees Slager en staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Afgelopen woensdag is er op het ministerie van EZK bestuurlijk overleg gevoerd tussen vicevoorzitter van HISWA-RECRON Cees Slager en staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Aanleiding van het gesprek was de fusie van brancheverenigingen en de uitkomsten van het debat in de Tweede Kamer over de toeristische sector. Slager: “De staatssecretaris onderkent het economische belang van onze sector en wil graag samen met onze ondernemers werken aan kwaliteitstoerisme. Voor HISWA-RECRON is het van belang dat we binnen het kabinet een pleitbezorger hebben met oog voor de recreatieve sector en daarover met verschillende ministeries en lagere overheden in gesprek gaat.

Naast het onderwerp ‘de toekomst van toerisme’ zijn ook concrete belemmeringen voor watersport en recreatieondernemers besproken. “De staatssecretaris liet weten zeer begaan te zijn met het MKB en wil ondernemerschap en innovatie zo veel mogelijk stimuleren. Ik heb haar gevraagd of ze met haar collega’s van het ministerie van Financiën wil kijken naar enkele fiscale constructies die op dit moment bedrijfsinvesteringen en innovatie in de weg zitten. Ook hebben we gepleit voor het toegankelijk houden van toerisme voor gasten die minder geld te besteden hebben. Onderzoek van het Nibud laat zien dat 30% van de Nederlandse bevolking niet op vakantie gaat, een overgrote meerderheid vanwege financiële redenen. De overheid heeft met hun belastingbeleid een instrument in handen om de toegankelijkheid te waarborgen. Een van de oplossingen daarvoor is om de toeristenbelasting te vervangen met een omgevingsbijdrage.”, aldus Slager.

Bron en meer informatie: www.hiswarecron.nl