De oude TBS kliniek in Rekken (Achterhoek) wordt al vijf jaar niet meer gebruikt. De Rijksadviseurs hebben voor deze locatie een heel bijzondere oplossing bedacht; het gebouw teruggeven aan de natuur - en tegelijkertijd activiteiten (w.o. recreatieve bestemming) toelaten.

De oude TBS kliniek in Rekken (Achterhoek) wordt al vijf jaar niet meer gebruikt. De Rijksadviseurs hebben voor deze locatie een heel bijzondere oplossing bedacht; het gebouw teruggeven aan de natuur - en tegelijkertijd activiteiten (w.o. recreatieve bestemming) toelaten.

Op 12 maart vindt er een consultatie- en kennismakingsdag plaats.

Een bijzondere aanpak

Waar het Rijksvastgoedbedrijf normaal gesproken oude gebouwen, die geen herbestemming krijgen, sloopt en opruimt, is er hier gekozen voor een bijzondere aanpak: "Er is geen in de omgeving passende herbestemming voor dit gebouw, daarom wordt ingezet op ‘verval als ontwikkelkans’. Het gebouw wordt niet gesloopt, maar teruggegeven aan de natuur. De 100-jarige geschiedenis blijft op deze manier behouden. Voor de transformatie zijn zeven gezichtspunten benoemd, waaronder Hergebruik, Recreatie en Kunst en Cultuur."

Welke kansen biedt een groene ruïne?

Het is voor de gemeente Berkelland en het Rijksvastgoedbedrijf een uniek experiment om te bekijken welke mogelijkheden er ontstaan rondom een gebouw in natuurlijk verval. Via een marktconsultatie wordt gezocht naar initiatieven om de locatie een nieuwe invulling te geven. Er zijn wel de nodige randvoorwaarden. Zo is de bereikbaarheid een beperkende factor. Een grootschalige attractie, met veel bezoekers, behoort niet tot de opties. Voor kleinschaliger opties, waarbij ook verblijfsrecreatie wordt genoemd, is wel ruimte. Ook het ondersteunen van het natuurlijk verval van het 'Huis van de Natuur' is een randvoorwaarde.

Kennismaken

Heb jij ideeën voor de ontwikkeling van dit Huis van de Natuur in de Achterhoek en zoekt je daarbij samenwerking met andere partijen? Meld je aan voor de bijeenkomst Consultatie en Ontmoeten van het op 12 maart 2020.

Meer informatie: www.biedboek.nl