Op 15 november publiceerden we een artikel waarin ondernemers zich afvroegen of de gemeente Haarlemmermeer zich nog wel wil inzetten om een locatie met intensieve recreatie te realiseren in Park 21. Inmiddels hebben we een reactie van de gemeente ontvangen. Daarin bleef helaas een groot aantal vragen onbeantwoord.

Op 15 november publiceerden we een artikel waarin ondernemers zich afvroegen of de gemeente Haarlemmermeer zich nog wel wil inzetten om een locatie met intensieve recreatie te realiseren in Park 21. Inmiddels hebben we een reactie van de gemeente ontvangen. Daarin bleef helaas een groot aantal vragen onbeantwoord.

Zie ook: Initiatiefnemers gefrustreerd door onvermogen gemeente Haarlemmermeer

De reactie van de gemeente Haarlemmermeer publiceren wij hier onder integraal:

Haarlemmermeer wil met PARK21, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ruimte bieden voor sport, recreatie, ontspanning en groen. Het eerste deel van PARK21 is al volop in gebruik. Volgens het Masterplan uit 2016 wordt het gebied stukje voor stukje, per kavel of gebied ontwikkeld.
 
Om de doelen in het Masterplan voor PARK 21 mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de milieueffecten van de ontwikkelingen onderzocht en beschreven worden. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). 
 
We kennen de tijdsdruk die de ontwikkelende partijen voelen en hun wens om te versnellen en aan de slag te gaan, maar voordat we verder kunnen, dus ook met bijvoorbeeld gesprekken over grondposities, moeten een bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) zijn afgerond. Met het maken van de MER is gestart nadat de raad de ‘Nota reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport PARK21’, vaststelde in september 2017. Het maken van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport, voor een dermate grote ontwikkeling, kosten veel tijd en worden doorkruist door nieuwe ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen: de woningbouwopgave, de stikstof- en PFAS-problematiek, en de discussie rond de Bennebroeker- en Duinpolderweg. 
 
Het milieueffectrapport kunnen wij niet afronden voordat duidelijk is welke impact de problematiek rond PFAS en stikstof zullen hebben op de ontwikkeling van PARK21. Stikstof en PFAS zijn landelijke kwesties, waarin de gemeente volgend is aan het rijk en de provincie. Beide zaken hebben veel prioriteit bij gemeenten, ook bij de gemeente Haarlemmermeer. De impact is van veel factoren afhankelijk en de aanpak van beide zaken is momenteel voor alle overheden met veel onzekerheden omgeven.

Recent hebben ambtenaren van de gemeente met de heer van Driem gesproken over de plannen voor grootschalige leisure in PARK 21. In dat gesprek is toegelicht dat de bestaande infrastructuur, de wegen in het gebied waarlangs bezoekers het gebied moeten bereiken, ontoereikend zijn om de plannen voor Holland World in de huidige vorm te kunnen realiseren.

(Red. Later nog een keer duidelijk herhaald:) Op dit moment constateert de gemeente dat de plannen voor grootschalige leisure met de huidige infrastructuur niet passen en dat er momenteel een klem op bouw- en infraprojecten ligt vanwege stikstof en andere problematiek.

Woordvoerder gemeente namens wethouder Mariette Sedee (R.O., Milieu en agrarische zaken)

Vragen waar de gemeente geen antwoord op kon, of wilde geven:

  • Hoe groot (FTE) is het projectbureau dat zich met de ontwikkeling van Park21 bezig houdt?
  • Wil het nieuwe college wel verder met de plannen voor dit intensieve leisure gedeelte? (Holland World / The Flower of Holland) Kan de wethouder aangeven op welke termijn er gestart kan worden met de realisatie? (eventueel ambitie voor een geplande start)
  • Is de grond in eigendom van de gemeente?
  • Is de gemeente van mening dat de plannen moeten worden ingekrompen?
  • Is de gemeente al bezig met een plan om de infrastructuur aan te passen om nieuwe grootschalige ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken?

Hans van Driem van het projectteam The Flower of Holland geeft nog een korte reactie op de antwoorden van de gemeente: "Wat ze dus eigenlijk zeggen is: We zijn als gemeente Haarlemmermeer er na 8 jaar achter gekomen, dat ons eigen plan 'The Flower of Holland' m.b.t. grootschalig leisure eigenlijk niet past in Park21. Sorry foutje van € 15 miljoen en het toeristische bedrijfsleven wat we hebben gevraagd mee te werken….bekijk het maar verder."

Meer achtergrondinformatie:

Een overzicht van artikelen over #Park21

Projectwebsite Holland World

Projectwebsite Park21 van de gemeente Haarlemmermeer