Steeds meer Nederlanders (inmiddels ruim 5 miljoen) sporten bij ondernemende sportaanbieders sport. In het beleid wordt sport en bewegen vooral benaderd vanuit de traditionele sportkolom: clublid - vereniging – sportbond. Om die reden is, in september van dit jaar, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht.

Zie ook: Commercieel sportaanbod en ongeorganiseerde sport groeien

De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) is een van de initiatiefnemers van het POS. Samen met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland, de branchevereniging voor ondernemers in de watersport (HISWA) en de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief) heeft de NVG het POS opgericht met als missie: Meer Nederlanders in staat stellen te sporten.

Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft deze samenwerking de grote meerwaarde dat verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar delen. Daardoor hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Sportakkoord

De minister van Sport (VWS), de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit akkoord moet er o.a. voor zorgen dat  meer mensen gaan sporten, sportaccommodaties drukker bezocht worden en de topsport blijft bestaan. Het akkoord richt zich voornamelijk op verenigingen en het POS zorgt ervoor dat de belangrijke rol van ondernemende sportaanbieders, zoals maneges, niet vergeten wordt. Zie hier onder een animatie met uitleg over het SportAkkoord:

https://www.youtube.com/watch?v=sLMQ5--hDgk

Het Nationale Sportakkoord bestaat uit lokale sportakkoorden die door de gemeenten verder ingevuld moeten worden. Als ondernemende sportaanbieder kunt u in uw gemeente meedenken over (één van) de zes thema’s van het akkoord:

 • Inclusief Sport en Bewegen; iedere Nederlander een leven lang sportplezier
 • Duurzame Infrastructuur
 • Vitale Aanbieders
 • Positieve Sportcultuur
 • Vaardig in Bewegen
 • Topsport die Inspireert

Meer informatie: www.ondernemendesportaanbieders.nl

Steeds meer Nederlanders (inmiddels ruim 5 miljoen) sporten bij ondernemende sportaanbieders sport. In het beleid wordt sport en bewegen vooral benaderd vanuit de traditionele sportkolom: clublid - vereniging – sportbond. Om die reden is, in september van dit jaar, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht.

Zie ook: Commercieel sportaanbod en ongeorganiseerde sport groeien

De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) is een van de initiatiefnemers van het POS. Samen met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland, de branchevereniging voor ondernemers in de watersport (HISWA) en de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief) heeft de NVG het POS opgericht met als missie: Meer Nederlanders in staat stellen te sporten.

Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft deze samenwerking de grote meerwaarde dat verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar delen. Daardoor hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Sportakkoord

De minister van Sport (VWS), de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit akkoord moet er o.a. voor zorgen dat  meer mensen gaan sporten, sportaccommodaties drukker bezocht worden en de topsport blijft bestaan. Het akkoord richt zich voornamelijk op verenigingen en het POS zorgt ervoor dat de belangrijke rol van ondernemende sportaanbieders, zoals maneges, niet vergeten wordt. Zie hier onder een animatie met uitleg over het SportAkkoord:

https://www.youtube.com/watch?v=sLMQ5--hDgk

Het Nationale Sportakkoord bestaat uit lokale sportakkoorden die door de gemeenten verder ingevuld moeten worden. Als ondernemende sportaanbieder kunt u in uw gemeente meedenken over (één van) de zes thema’s van het akkoord:

 • Inclusief Sport en Bewegen; iedere Nederlander een leven lang sportplezier
 • Duurzame Infrastructuur
 • Vitale Aanbieders
 • Positieve Sportcultuur
 • Vaardig in Bewegen
 • Topsport die Inspireert

Meer informatie: www.ondernemendesportaanbieders.nl