Uit onderzoek van Bureau Multiscope blijkt dat Nederlanders minder tijd besteden aan Social Media. RED Online Marketing maakt een vertaalslag naar de sector travel & leisure.

Uit onderzoek van Bureau Multiscope blijkt dat Nederlanders minder tijd besteden aan Social Media. RED Online Marketing maakt een vertaalslag naar de sector travel & leisure.

Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat Nederlanders samen 1,1 miljard minuten per dag spenderen aan social media. WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben hierin wederom het grootste aandeel. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal minuten flink gedaald. Toen bedroeg het totaal nog 1,2 miljard. Per gebruiker wordt per dag 79 minuten besteed aan social media. Dit is een daling van 4 minuten ten opzichte van 2017.

Instagram uitzondering op regel

Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen (+2 minuten), terwijl dit voor diensten zoals Facebook (-5 minuten) en WhatsApp (-4 minuten) juist is gedaald. Ook qua aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere sociale mediadiensten. Ten opzichte van 2017 zijn er meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers bij gekomen. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) maakt inmiddels gebruik van Instagram.

Toekomstig gebruik neemt af

Er zijn meerdere signalen dat het social media gebruik ook in de toekomst verder zal gaan afnemen. Meer dan een kwart van de gebruikers van Facebook geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te gaan gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zien we bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%). Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter zien we negatieve cijfers in toekomstig gebruik. Uitzonderingen op de regel zijn WhatsApp en Instagram. Voor deze twee diensten zijn er meer gebruikers die de dienst vaker gaan gebruiken dan gebruikers die ze minder vaak of helemaal niet meer gaan gebruiken.

Social media in travel & leisure

We vroegen Roy Platje, directeur van RED Online Marketing, of hij deze trend ook herkent in de Social Media campagnes voor de recreatie- en reisbedrijven.

Wij zijn sinds 2006 actief in de travel & leisure branche met het uitvoeren van online marketing activiteiten. Al een aantal jaar zijn we bezig met Social advertising op verschillende kanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. De afgelopen jaren hebben we veel zien veranderen. Toen wij begonnen had je Hyves nog. Er hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden op de verschillende kanalen en dat zien we ook in de travel en leisure branche. Social media blijft trent en modegevoelig, zeker bij de jongere early adopters.

Instagram heeft de afgelopen jaren een stijging in het aantal gebruikers en het gemiddeld aantal gespendeerde minuten op het kanaal ondervonden. Bij Facebook en Facebook Messenger zien we juist daarentegen een daling hiervan. Het lijkt erop dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Facebook gebruikers, voornamelijk de jonge gebruikers, zijn overgestapt naar Instagram. Instagram stories zijn enorm populair geworden. We zien dat hier veel op gedeeld wordt door zowel consumenten als bedrijven.

Naast dat er een verschuiving in het gebruik van verschillende kanalen heeft plaatsgevonden, is er ook een social media platform bijgekomen, TikTok. Opgericht in 2017, maar sinds afgelopen jaar erg groeiende. TikTok is het muzikale platform dat voornamelijk door de jongere doelgroep tot 16 jaar gebruikt wordt. Het delen en creëren van creatieve uitingen staat centraal bij dit platform. De creatieve video’s duren niet langer dan 15 seconden. Wij vinden TikTok een erg interessant platform om jongeren te bereiken, omdat 80% van de gebruikers jonger dan 18 jaar is. 

Ook zien we dat WhatsApp een platform is dat huidige gebruikers nog steeds intensief gebruiken. In 2020 zullen ook advertenties in WhatsApp getoond worden in de status-sectie. Wij zien hierin een kans om ook het Whatsapp netwerk in te gaan zetten als advertentieplatform. 

Maar de social platformen blijven modegevoelig. Daarom moet altijd veel aandacht gegeven worden aan de directe contactmogelijkheden die je zelf hebt. De zogenoemde owned media als adres, telefoon en email gegevens. Vooral email leent zich nog steeds goed voor direct en persoonlijk contact. Bij onze klanten zien we juist weer een opmars in de professionele inzet van email, en een groei in het rendement ervan.

Roy Platje, directeur RED Online Marketing