De stad Amsterdam heeft een groot tekort aan woningen. Veel woningen worden op dit moment gebruikt als vakantiewoning of als Bed & Breakfast (B&B).

De stad Amsterdam heeft een groot tekort aan woningen. Veel woningen worden op dit moment gebruikt als vakantiewoning of als Bed & Breakfast (B&B).

Dat heeft invloed op de hoeveelheid beschikbare woningen in de stad en de leefbaarheid in de wijken. De Amsterdamse gemeenteraad wil de verhuur aan banden leggen en heeft nieuwe regels opgesteld.

Deze regels staan in de nieuwe Huisvestingsverordening, die volgende maand in de Amsterdamse gemeenteraad wordt besproken. Het doel van de nieuwe regels: zorgen dat er genoeg woningen beschikbaar blijven voor Amsterdammers en de leefbaarheid in de wijken beschermen.

Wat zijn die nieuwe regels?

B&B’s

Bed & Breakfasts (B&B’s) moeten volgend jaar een vergunning aanvragen. Die is 8 jaar geldig. Elke wijk krijgt een vast, maximaal aantal vergunningen voor B&B’s. Huurders worden toch niet uitgesloten en kunnen een B&B blijven houden, als ze ten minste 6 maanden op het adres wonen en de eigenaar van het huis ermee akkoord is. B&B’s die geen vergunning kunnen krijgen, en zich vóór 2019 hebben gemeld, krijgen een overgangstermijn van 5 jaar om hun zaak te sluiten.

Vakantieverhuur

In Amsterdam mag je je woning 30 dagen per jaar verhuren aan toeristen. De gemeente onderzoekt of het nodig is om vakantieverhuur in bepaalde gebieden helemaal te verbieden. Daar kan voor worden gekozen als de leefbaarheid in een gebied te veel onder druk staat door het toerisme.

Woonboten

Tot eind dit jaar gelden voor het verhuren van woonboten aan toeristen nog soepelere regels. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor woonboten dezelfde regels als voor woningen aan de wal.

Hoe verder

De Huisvestingsverordening wordt op woensdag 20 november behandeld in de raadscommissie Bouwen en Wonen. Daarna wordt hij aangeboden aan de gemeenteraad; die behandelt het stuk op 27 november.

Geregistreerde B&B-houders worden in de tweede week van december per brief geïnformeerd over de nieuwe regels voor B&B’s en hoe zij een vergunning kunnen aanvragen.

bron en meer informatie: www.amsterdam.nl