De Jagersvereniging heeft bekend gemaakt dat 500 leden aangegeven hebben interesse te hebben in een scholing tot vrijwillige, groene jachtopzichter/BOA. Hiermee wil de Jagersvereniging concreet bijdragen aan haar roep om meer toezicht in het buitengebied. Dit is nodig omdat de criminaliteit en onveiligheid in het buitengebied toeneemt.

De Jagersvereniging heeft bekend gemaakt dat 500 leden aangegeven hebben interesse te hebben in een scholing tot vrijwillige, groene jachtopzichter/BOA. Hiermee wil de Jagersvereniging concreet bijdragen aan haar roep om meer toezicht in het buitengebied. Dit is nodig omdat de criminaliteit en onveiligheid in het buitengebied toeneemt.

Aanstaande woensdag vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Jagersvereniging pleit voor het opnemen van een structureel budget om de verdere terugloop van het aantal groene BOA’s te stoppen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht ondersteunt het pleidooi en het plan van de Jagersvereniging.

Jagersvereniging: toezicht al jarenlang onder aanvaardbaar minimum

De Jagersvereniging vraagt al jaren aandacht voor het teruglopende toezicht in het Nederlandse buitengebied. Het toezicht is inmiddels onder een aanvaardbaar minimum gedaald. Zo vindt er maar in een beperkt deel van het Nederlandse buitengebied structureel toezicht plaats. Van de in totaal 460 BOA’s die op dit moment in het buitengebied actief zijn, zijn er 345 uitsluitend actief in bepaalde natuurgebieden. Dat betekent dat er in ruwweg 1,8 miljoen van de 2,3 miljoen hectare buitengebied nog slechts 120 BOA’s te vinden zijn. Deze BOA’s zijn vaak in dienst van sportvisverenigingen en/of wildbeheereenheden.

500 leden interesse in vrijwillig jachtopzichter/BOA

Er móet nu echt actie komen. Om hier invulling aan te geven polste de Jagersvereniging onder haar leden de interesse om opgeleid te worden tot vrijwillige jachtopzichter/BOA. De vereniging is zeer content met het feit dat ruim 500 leden op die oproep hebben gereageerd. De Jagersvereniging stelt voor om de jachtopzichter/BOA in dienst te laten treden van de lokale jagersverenigingen, de wildbeheereenheden. De bijna 300 wildbeheereenheden bedekken heel Nederland waarmee met dit plan van de Jagersvereniging het netwerk van toezicht veel fijnmaziger wordt dan nu het geval is.

Enquete groene BOA’s: toename stroperij en persoonlijke onveiligheid

Nachtelijke stroperij – vaak met vuurwapens – is in grote delen van het Nederlandse buitengebied een toenemend probleem. In een recente enquête van de NOS in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht liet de helft van de BOA’s weten de indruk te hebben dat het aantal stroopincidenten in hun gebied toeneemt. Daarnaast maken BOA’s zich zorgen over hun persoonlijke veiligheid. Meer dan 70 procent gaf aan te weinig bevoegdheden en middelen te hebben om stroperij effectief tegen te gaan.

Rolf Overdiep, voorzitter KNvVN: ‘Wij steunen pleidooi en plan voor meer toezicht’

‘Voor de KNVvN staat de kwaliteit van de BOA’s voorop. Goed opgeleid, uitgerust en getraind pakken onze BOA’s dóór in plaats van slechts gastheer te zijn en alleen te waarschuwen. We hebben een gezamenlijke de plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied. Daarom ondersteunen wij het pleidooi én het plan van de Jagersvereniging.’

‘Maak gebruik van gratis oren en ogen in het veld’

‘Eigenlijk zou er in iedere wildbeheereenheid minstens één jachtopzichter/BOA moeten zijn. Als wij er niet zouden zijn dan zou veel informatie van de duizenden ogen en oren in het veld verloren gaan en komt deze nooit bij de politie terecht. Dit terwijl we nagenoeg gratis handhavingscapaciteit kunnen leveren. Dat verdient in mijn ogen veel meer steun in de vorm van bevoegdheden, middelen en budget.’

Bron en meer informatie: www.jagersvereniging.nl