De onthulling van het logo “Hoge Berg-Icoonlandschap” heeft zaterdag 14 september plaatsgevonden op het erf van schapenboerderij “De Waddel” op Texel. Ter afsluiting van de Nationale Monumentendag hadden zich zo’n tweehonderd belangstellenden verzameld.

De onthulling van het logo “Hoge Berg-Icoonlandschap” heeft zaterdag 14 september plaatsgevonden op het erf van schapenboerderij “De Waddel” op Texel. Ter afsluiting van de Nationale Monumentendag hadden zich zo’n tweehonderd belangstellenden verzameld.

Lezingen die tijdens de onthulling werden gehouden, benadrukten dat de balans tussen het behoud van het landschap en de belangen van de boeren scherp in de gaten moeten worden gehouden.

Schapenhouder Jan-Willem Bakker moet dagelijks praktisch omgaan met de dilemma’s die natuurbeheer en ondernemerschap met zich meebrengen. Daarbij voegt zich het feit dat ook op Texel de recreatieve druk een zekere grens heeft bereikt.

Toerisme en natuurbeheer leven in zekere zin met elkaar op gespannen voet. Jan-Willem Bakker schetste “Het perspectief van de schapenhouder die dagelijks om moet gaan met de ‘kopzorg’, de strijd om het bestaan maar ook de visie van de boer die dagelijks door het gebied loopt als een soort rentmeester over de flora en fauna.” Ook de burgemeester van Texel Michiel UitdeHaag ging in op de balans tussen de tegenstrijdige belangen: “Naar oordeel van de gemeente Texel is de randvoorwaarde van het behoud dat de boeren op de Hoge Berg een boterham kunnen blijven verdienen omdat zij dit cultuurlandschap hebben gemaakt en het alleen dan kunnen blijven beheren. Samen met terreinbeheerders van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken de boeren daarom aan een strategie”.

Ook Siebold van Breukelen coördinator van de Lieuw Texel voerde kort het woord, Hij vertelde hoe vroeger tuunwallen met de hand werden aangelegd maar dat er tegenwoordig een machine is waarmee ‘kilometers gemaakt kunnen worden’. Paul Rutten(Staatsbosbeheer) schetste in grote lijnen de ontwikkeling van een natuur – en cultuurlandschap. Hij benadrukte eveneens het grote belang van het behoud van de balans tussen het economische belang van bedrijven en de waarde van de natuur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rSvpKectyX0

De directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), Jaap Dirkmaat stelt dat op de gelden van Staatsbosbeheer is bezuinigd zodat bescherming van natuurgebieden als de Hoge Berg gevaar loopt. Volgens Jan-Willem Bakker “Kan de erkenning als icoonlandschap meehelpen om het imago te versterken en druk geven voor instanties om over de brug te komen en ondernemers kansen te geven”.

meer informatie: NederlandsCultuurlandschap.nl