Minister Schouten van Landbouw stelt eenmalig 6 miljoen euro beschikbaar in de periode 2020 - 2022 voor een kwaliteitsimpuls van Nationale Parken. Eerder maakte zij al jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor educatie in de Nationale Parken.

Minister Schouten van Landbouw stelt eenmalig 6 miljoen euro beschikbaar in de periode 2020 - 2022 voor een kwaliteitsimpuls van Nationale Parken. Eerder maakte zij al jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor educatie in de Nationale Parken.

De minister gaat er van uit dat het beschikbare bedrag wordt aangevuld met cofinanciering uit de regio, waardoor het investeringsfonds nog vel groter wordt.

Vanuit onder andere het ministerie van LNV, de provincies, Staatsbosbeheer, IVN, LandschappenNL, ANWB en Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken zijn gezamenlijke ambities geformuleerd voor Nationale Parken nieuwe stijl. De kern daarvan ligt bij grotere parken met een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Regionaal wordt er ook gekeken om de parken ruimer te begrenzen. Dit betekent dat dorpen – en soms ook steden – onderdeel kunnen uitmaken van het nationaal park. Om dit te bereiken wil minister Schouten samenwerken met provincies, parken, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, ondernemers en de toeristenbranche. Deze brede samenwerking moet ervoor zorgen dat de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van onze parken wordt versterkt.

Meer informatie: Ministerie van LNV (betalen en bepalen) / www.nationaleparkenbureau.nl (uitvoerende instantie)