Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Rondom het eiland zijn ’s nachts geen lichtbronnen, waardoor het een perfect plekje is om in de Randstad sterren te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=sscrVU_dRGc&feature=youtu.be

Het fort op Pampus werd tussen 1887 en 1895 gebouwd en was vanaf het begin een zelfvoorzienend fort. Na enige jaren van verval heeft de stichting Forteiland Pampus het eiland nieuw leven ingeblazen en probeert zij het fort zelfvoorzienend en duurzaam te maken. Pampus heeft de ambitie om het historische toiletgebouw te voorzien van duurzaam sanitair, het paviljoen waar het bezoekerscentrum en het restaurant huist circulair te maken en de eigen energie duurzaam op te wekken. Om dit te bekostigen is de stichting een crowdfundingsactie gestart door een unieke ervaring - kamperen op een onbewoond eiland middenin de Randstad - te combineren met het steunen van de verduurzaming. Ook kamperen op Pampus? Kijk op de website van Campspace

Provincie Noord-Holland steunt crowdfundingsactie voor verduurzaming erfgoed

Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Zita Pels: “De provincie wil het cultureel erfgoed behouden zodat ook de komende generaties ervan kunnen genieten. Dat gaat het beste als het erfgoed echt gebruikt wordt, nu en in de toekomst. Forteiland Pampus is daar een mooi voorbeeld van!” De provincie steunt daarom herbestemming en verduurzaming van leegstaand erfgoed. Voor het klimaat, maar ook om de kosten voor de eigenaar te verlagen.

Vanaf 2016 voorziet de provincie erfgoedeigenaren van kennis over het inzetten van crowdfunding voor (verduurzaming van) erfgoed. Zo is de crowdfundcampagne voor Forteiland Pampus mede mogelijk gemaakt door de provincie. Meer weten over de kansen van crowdfunding voor erfgoed?