Het recent goedgekeurde bestemmingsplan voor Strand Horst in Ermelo biedt meer ruimte voor de uitbreiding van bestaande ondernemingen en voor de komst van een hotel en evenementenhal. Deze kwaliteitsimpuls maakt Strand Horst in de toekomst nog aantrekkelijker voor bezoekers.

Het recent goedgekeurde bestemmingsplan voor Strand Horst in Ermelo biedt meer ruimte voor de uitbreiding van bestaande ondernemingen en voor de komst van een hotel en evenementenhal. Deze kwaliteitsimpuls maakt Strand Horst in de toekomst nog aantrekkelijker voor bezoekers.

Kwaliteitsimpuls

Het nieuwe bestemmingsplan biedt veel meer ontwikkelruimte en sluit aan bij de wensen van initiatiefnemers. Het in mei 2016 opgestelde Masterplan Strand Horst vormde de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan is een evenwichtige balans gevonden tussen de verschillende functies op Strand Horst: dag- en verblijfsrecreatie, horeca, activiteiten, strand, groen en waterrijk decor. Het Groene Kruispunt (tussen Strand Nulde en Strand Horst in gelegen) is aangewezen als natuurterrein zodat het evenwicht tussen natuur en leisure gewaarborgd blijft. 

Plannen in een notendop

Samen met nieuwe en bestaande ondernemers zijn alle wensen in kaart gebracht. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in onderstaande plannen. Een termijn voor de realisatie is niet te geven. De genoemde plannen zijn onder voorbehoud. Op de kaart zijn de diverse plannen aangeduid. 

  • Telstar Surf: uitbreiding activiteiten en verblijfsrecreatie (lodges).
  • Jachthaven: uitbreiding activiteiten en drijvende verblijfsrecreatie.
  • Natuur en strand: extra aandacht voor strand, bomen, bossages, gras en rietzones voor karakter recreatiegebied.
  • Foodplaza (horecaplein): uitbreiding activiteiten en verblijfsrecreatie (appartementen).
  • Fundustry (outdoorcentrum): uitbreiding activiteiten zoals een e-quadbaan (elektrisch quadrijden). 
  • Nieuwe leisure: hotel, wellness, horeca, evenementenhal, en aantrekkelijke dagrecreatieve activiteiten. 
  • Pitch&Putt Golf: uitbreiding activiteiten en verblijfsrecreatie. 
  • Groene Kruispunt: natuurontwikkeling. 

Ontwikkelingen laatste 20 jaar: tien kilometer lange recreatieboulevard
Strand Horst vormt sinds de jaren zestig samen met Strand Nulde een tien kilometer lang recreatiegebied met stranden, voorzieningen, horeca en activiteiten. Eind jaren negentig werd duidelijk dat de recreatiegebieden sterk aan vernieuwing toe waren. De gebouwen en inrichting waren na dertig jaar verouderd. Bovendien waren nieuwe economische dragers nodig om het gebied een nieuwe impuls te geven. De gedachte was dat de unieke ligging aan de Randmeren meer potentie heeft als een recreatieboulevard met tal van belevenissen en activiteiten. Er werd een visie opgesteld waardoor bij de afslag van Strand Horst de centrumfunctie versterkt kon worden met een vestiging van McDonald's en Bellini's Pizza & Pasta. De stranden werden hersteld tot de oorspronkelijke breedte en er kwamen nieuwe toilet- en kioskgebouwen. Door deze ontwikkelingen konden Pitch&Putt Golf Strand Horst en Fundustry zich vestigen op Strand Horst-Zuid en Telstar Surfclub kon de tijdelijke vestiging in containers op Strand Horst-Noord inruilen voor een prachtig strandpaviljoen met surfcentrum en surfherberg.