Het gaat goed met Overijssel. Er is een explosieve groei gemeten van het binnenlands en inkomend toerisme. Drie van de vier doelstellingen van Gastvrij Overijssel (2015-2019) zijn reeds behaald en 2018 bracht daarbij een aantal succesvolle hoogtepunten voor MarketingOost, regio- en stadsmarketing.

Het gaat goed met Overijssel. Er is een explosieve groei gemeten van het binnenlands en inkomend toerisme. Drie van de vier doelstellingen van Gastvrij Overijssel (2015-2019) zijn reeds behaald en 2018 bracht daarbij een aantal succesvolle hoogtepunten voor MarketingOost, regio- en stadsmarketing.

Deze highlights en successen en relevante cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag dat in de vorm van een corporate e-magazine verschenen is. Voor meer gedetailleerde financiële gegevens is de uitgebreide Jaarrekening inzichtelijk.

Het jaarverslag is verschenen in de vorm van een e-magazine en toont – behalve de successen - in één oogopslag de belangrijkste cijfers van Bestedingen, Overnachtingen en Werkgelegenheid van het jaar 2018. Met betrekking tot de vier doelstellingen van Gastvrij Overijssel (2015-2019) zijn er drie reeds behaald: 15% toename aantal inkomende overnachtingen, € 75 miljoen extra bestedingen en 1500 extra banen. MarketingOost zet de provincie met al haar diversiteit op de kaart. Want de mensen, de natuur, de historie en het karakter van de provincie zijn het waard om gezien en herkend te worden. Inspanningen die ook meetbaar zijn. Goed doen voor Overijssel, is Overijssel zichtbaar maken.

Highlights en successen

Een aantal successen en highlights in het jaar 2018 waren onder meer het winnen van de ‘Citymarketing Award’ en ‘Zet de regio op de kaart Award’ voor de Hanzesteden. Ook werd de pitch gewonnen voor de eerste Global Travel Trade Show en werden 130 internationale touroperators in Zwolle ontvangen. Een groot succes, met een fors aantal nieuwe arrangementen en trade deals tot gevolg. Op het gebied van wandelen en fietsen en het creëren van de digitale belevenis zijn veel projecten onder de noemer Kwaliteitsimpuls Routenetwerken (KIR) afgerond, waarmee een vooroplopende rol in de landelijke Data-alliantie verworven is. MarketingOost en provincie Overijssel hadden een actieve rol bij de eerste Toerisme Top in Deventer en het eerste MarketingOost Symposium werd enthousiast ontvangen en jaarlijks gecontinueerd. Samen met partners en ondernemers is er hard gewerkt om doelstellingen te halen en succesvolle PMPC projecten te realiseren.

Regio- en stadsmarketing, van lokaal naar internationaal

Met de kennis van regio- en stadsmarketing wordt Overijssel door MarketingOost in de breedste zin van het woord vermarkt. Samen met ondernemers wordt op een efficiënte en effectieve manier, duurzaam en verantwoord, de regionale economie - waaronder toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding - gestimuleerd. Daarbij wordt bijgedragen aan de welvaart, het welzijn en een harmonieus leefklimaat in de provincie. De komende jaren worden blijvend de krachten gebundeld om te verleiden tot een bezoek aan Overijssel op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Met de wereldwijde groei in bezoekersstromen wordt het steeds belangrijker om meer regie te nemen: Destinatie Management. Met Evelyn Borgsteijn, die per 1 september als nieuwe directeur-bestuurder aantreedt, ziet MarketingOost de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Meer informatie: www.marketingoost.nl