Op donderdag 13 juni 2019 zijn Toon Weijenborg (Camping Zeeburg, Amsterdam), Pim Meijkamp (Vakantiepark Delftse Hout, Delft), Edwin Bomers (Marveld Recreatie, Groenlo) en Jan Hagedoorn (Vakantiepark Beerze Bulten, Beerze) benoemd tot RECRON “Lid van Verdienste” tijdens de Algemene Ledenvergadering van RECRON.

Op donderdag 13 juni 2019 zijn Toon Weijenborg (Camping Zeeburg, Amsterdam), Pim Meijkamp (Vakantiepark Delftse Hout, Delft), Edwin Bomers (Marveld Recreatie, Groenlo) en Jan Hagedoorn (Vakantiepark Beerze Bulten, Beerze) benoemd tot RECRON “Lid van Verdienste” tijdens de Algemene Ledenvergadering van RECRON.

Toon Weijenborg

Toon kennen wij als een RECRON-lid met een zeer succesvolle camping vlak bij het centrum van Amsterdam. Hij is in vele vergaderingen van RECRON altijd actief betrokken geweest en wist hier vaak de goede en kritische vragen te stellen. Vanuit zo’n houding is het dan ook niet gek dat hij gevraagd werd mee te (be)sturen aan de vereniging. Dat heeft Toon dan inmiddels jaren gedaan, zowel landelijk als in zijn regio. Toon is een typische Amsterdammer, een warme man met hart voor zijn zaak, voor zijn personeel en ook voor RECRON en haar personeel. Voor Toon is duidelijk dat de vereniging er primair is voor de leden, maar dat toegewijde ervaren medewerkers mede het belang van de vereniging bepalen.

Pim Meijkamp

Pim draait bestuurlijk al vele jaren mee, zowel in zijn provincie maar ook als lid en voorzitter van de Ledenraad. Deze laatste rol is best een lastige, omdat een voorzitter van de Ledenraad eerst en vooral ruimte moet geven aan de opvattingen van andere leden van de Ledenraad. Hierbij is de eigen mening ondergeschikt. Desalniettemin is Pim daarin steeds goed geslaagd. Pim is actief in de lobby en belangenbehartiging op politieke thema’s die onze branche raken. Zijn bedrijf staat altijd open als er met politici een gesprek of bedrijfsbezoek wordt ingepland en Pim weet daarbij altijd ook een goede inhoudelijke bijdrage te leveren. Hij is voor de sector één van onze vertegenwoordigers in de Geschillencommissie Recreatie. Omdat hij weet wat er leeft en speelt bij zijn collega’s, kan hij er met die kennis voor zorgen dat er goede beslissingen worden genomen die recht doen aan de situatie en die ook goed zijn voor de sector.

Jan Hagedoorn

Jan Hagedoorn kennen we ook als “Mister Toeristenbelasting”. Ongeveer zijn hele werkzame leven als overigens  zeer succesvolle recreatieondernemer heeft hij tegen die belasting geageerd, soms tot ergernis van zijn collega’s. Maar uiteindelijk heeft hij toch gelijk. De toeristenbelasting is uitgegroeid tot een monster, een melkkoe voor toeristische gemeenten die steeds verder wordt uitgemolken en waarmee alle gaten in gemeentelijke begrotingen gedicht lijken te moeten worden. Jan heeft ons op dit thema steeds bij de les gehouden en mede daardoor heeft het onderwerp weer volop de aandacht. Als lid van de Ledenraad heeft Jan een belangrijke rol gespeeld om de toekomst van RECRON te borgen. Jan is een mensenlezer: met zijn kleurrijke bril en kenmerkende pijp in de hand had hij niet alleen de woorden nodig van degene met wie hij sprak om tot een oordeel te komen, maar kon hij ook de lichaamstaal lezen en die bij de weging van de antwoorden mee te nemen. Dat is Jan ten voeten uit.

Edwin Bomers

Edwin Bomers is een succesvolle en innovatieve ondernemer uit Groenlo en al jaren bestuurlijk actief in de provincie. Een selfmade ondernemer; als hij tegen een probleem aanloopt dan volgt hij zo nodig een studie of opleiding om de problemen te begrijpen en op te lossen. Edwin stond aan de wieg van vele regionale en landelijke samenwerkingsverbanden die allemaal één ding gemeen hebben: door samenwerking beter worden. Zo stond hij aan de basis van onder meer de inkooporganisatie RICN, die nog heel succesvol aan het werk is voor veel RECRON-leden. Edwin is gewaardeerd lid van de Arbeidsvoorwaardencommissie van RECRON: een belangrijke commissie die zich bezighoudt met de totstandkoming en de inhoud van de CAO Recreatie.

Lid van Verdienste is een bijzondere, persoonlijke titel voor leden die zich op de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor RECRON. Uit handen van RECRON voorzitter, Cees Slager, ontvingen Toon, Pim en Jan een gouden speldje en bos bloemen. Edwin Bomers kon helaas niet aanwezig zijn. 

Bron en meer informatie: www.recron.nl