Drukte in het zwembad, lastig gedrag van bezoekers, schittering van de zon, hoge luchtvochtigheid en moeilijke hoeken in de bassins zijn factoren die het werk als lifeguard relatief vaker bemoeilijken.

Drukte in het zwembad, lastig gedrag van bezoekers, schittering van de zon, hoge luchtvochtigheid en moeilijke hoeken in de bassins zijn factoren die het werk als lifeguard relatief vaker bemoeilijken.

Ruim de helft van de lifeguards gaf verder aan regelmatig badgasten uit het water te sturen, omdat ze onvoldoende zwemvaardig zijn. Voor de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn de uitkomsten aanleiding om te kijken hoe de inhoud en het bereik van de beroepsopleiding voor lifeguards in zwembaden kan worden verbeterd.

Verbeterpunten

Het onderzoek ‘Toezichthouden in zwembaden’ geeft aan dat de belangrijkste verbeterpunten liggen op het terrein van communicatie/overleg, pauzes, werkomstandigheden en scholing. Jarno Hilhorst, projectmanager van NL Zwemveilig: 'Met dit onderzoek, de eerdere publicatie over wet- en regelgeving en de animatie over toezichthouden in zwembaden willen we kennis bij de lifeguards zelf en leidinggevenden van zwembaden en -scholen vergroten. Dit draagt mogelijk ook bij aan de waardering voor de verantwoordelijke en soms uitdagende situaties waarmee lifeguards in zwembaden te maken krijgen.''

https://www.youtube.com/watch?v=MhSF3MBthHs&t=15s

Rol van de lifeguard

Onlangs organiseerde FNV Publiek Belang een Masterclass voor medewerkers van zwembaden en zwemscholen, die direct contact hebben met bezoekers. Hanan Yagoubi, bestuurder bij FNV Publiek belang, over de masterclass: “De FNV wil de zwemveiligheid in Nederland vergroten en dat begint bij het ondersteunen van de medewerkers. Lifeguards houden vaak uren achter elkaar toezicht in een warm en luchtvochtig zwembad. Het is dan een uitdaging om scherp te blijven en de verantwoordelijkheid te dragen voor soms wel 900 mensen in het zwembad”. Tijdens de masterclass wordt onder meer ingegaan op het houden van toezicht, op aansprakelijkheid, op rechten en plichten, op het effect van werken in een zwembad op het lichaam, op werktijden en op veiligheidsvoorschriften.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulierinstituut is gebruikgemaakt van een online vragenlijst die in september 2018 is uitgezet bij zwembaden, zwemscholen en verenigingen aangesloten bij NRZ en zwembaden van Landal Greenparks en Center Parcs. Zij hebben de vragenlijsten doorgestuurd naar de toezichthouders die bij hen in dienst zijn. Daarnaast is het onderzoek via de (sociale media-)kanalen van NRZ, NL Zwemveilig en de FNV gepromoot.

Meer informatie: Nationale Raad Zwemveiligheid

Zie ook: Adviezen vanuit de nationale maand voor de Zwemveiligheid