De dalende trend van het aantal faillissementen in Nederland liep in de zomer van 2018 daarom ten einde. Zo lijden consumentgedreven sectoren als de retail en leisure direct onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Dat blijkt uit een analyse van ABN AMRO.

De dalende trend van het aantal faillissementen in Nederland liep in de zomer van 2018 daarom ten einde. Zo lijden consumentgedreven sectoren als de retail en leisure direct onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Dat blijkt uit een analyse van ABN AMRO.

ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, inclusief éénmanszaken, in 2019 met circa 10 procent stijgt ten opzichte van 2018. De wereldwijde groeivertraging van de economie is inmiddels ook in ons land voelbaar in alle bedrijfssectoren.

Verschillen per deelsector

Sonny Duijn, sectoreconoom leisure, maakt een onderscheid in 'horeca' en 'cultuur, sport en recreatie'.

Het aantal faillissementen van bedrijven in de horeca, waaronder ook verblijfsrecreatie wordt gerekend, nam in de afgelopen twaalf maanden met 27 procent toe. Van alle opheffingen in de sector betreft ongeveer de helft eetgelegenheden. Duijn zoomt nog even in op de verblijfsrecreatie: "We zien relatief weinig faillissementen in campings en bungalowparken. De laatste drie maanden zelf geen één. Dat betekent niet altijd dat het allemaal gezonde bedrijven zijn. Soms worden partijen uit de markt genomen via bijvoorbeeld een project als Vitale Vakantieparken of wordt er, via een overname, een faillissement voorkomen.."

In 2019 groeien de inkomsten in de horeca opnieuw. ABN AMRO gaat uit van een toename van de toegevoegde waarde van de sector met 2,5 procent.
Desondanks verwacht de bank dat het aantal faillissementen stijgt, onder meer door het toegenomen aanbod en de vertraging van de economische groei. Men gaat uit van een toename van meer dan 10 procent van het aantal faillissementen in de horeca.

De faillissementsgraad in de sector cultuur, sport en recreatie ligt relatief laag. Dit is echter wat vertekend, omdat van alle opheffingen slechts 1,3 procent een faillissement betreft.

Het aantal faillissementen van bedrijven in de sector cultuur, sport en recreatie nam in de afgelopen twaalf maanden met 7 procent toe. In deze branche omvat het aantal faillissementen echter slechts één procent van het totaal aantal opheffingen.
De stijging van het aantal faillissementen vorig jaar werd veroorzaakt door een toename bij sportverenigingen. Een flink deel van de sportverenigingen is somber over de financiële situatie, zoals uit eerder onderzoek blijkt.

Gevoed door de vertraging in de economische groei en het besteedbaar inkomen, verwacht ABN AMRO voor 2019 een stijging van het aantal faillissementen binnen de sector cultuur, sport en recreatie met 5 tot 10 procent ten opzichte van 2018.

Meer informatie: https://insights.abnamro.nl