De achterban van FNV Recreatie stemt in met het eindbod van werkgeversorganisatie RECRON voor een nieuwe cao recreatie. 69% van de leden stemden vóór het eindbod van de werkgevers.

De achterban van FNV Recreatie stemt in met het eindbod van werkgeversorganisatie RECRON voor een nieuwe cao recreatie. 69% van de leden stemden vóór het eindbod van de werkgevers.

Recreatiemedewerkers krijgen een totale loonsverhoging van 5,75% in twee jaar. De nieuwe cao recreatie is van kracht per 1 januari 2019 en loopt tot 31 december 2020. De cao recreatie is van toepassing op 18.000 recreatiemedewerkers.

Belangrijkste afspraken:

  • Looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
  • 3% loonsverhoging in 2019 en 2,75% loonsverhoging in 2020.
  • Invoering van een fatsoenlijk levenslang partnerpensioen per 1 januari 2020.
  • Voortzetting van het sociaal fonds. Hiermee krijgen medewerkers opleidings- en (door)ontwikkelmogelijkheden in hun vak, zorgen we voor een sterke sector waar recreatiemedewerkers met plezier in willen (blijven) werken en blijven medewerkers voorgelicht over hun rechten en plichten.

Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie: “De onderhandelingen verliepen moeizaam en zijn eind vorig jaar zelfs stilgelegd. Na een tweetal informele gesprekken, op initiatief van FNV Recreatie, zijn de onderhandelingen vorige maand hervat. De werkgevers zijn met een eindbod gekomen en het merendeel van de leden heeft aangegeven hiermee in te stemmen. Het eindbod is nu, volgens FNV Recreatie, een definitief akkoord.”

Bron en meer informatie: www.fnvrecreatie.nl

Martin Merks van ondernemersorganisatie RECRON is blij met de reactie van de FNV: "Wij gaan dit nu bespreken met onze achterban. Aangezien de FNV recreatie akkoord is met ons eindbod, ligt het in de verwachting dat we op korte termijn officieel weer een nieuwe CAO hebben."

CNV Vakmensen is ook één van de partijen die aan de onderhandelingen deelnam. Ook hun achterban is akkoord met het voorstel. Daardoor lijkt ht er op dat de nieuwe CAO binnenkort officieel gepresenteerd gat worden.