WILDLANDS is nieuwe afspraken overeengekomen met haar drie financiers en drinkwaterbedrijf WMD. In combinatie met kostenbesparingen die WILDLANDS zelf doorvoert en de nieuwe strategie van het park, is de toekomst van WILDLANDS verzekerd.

WILDLANDS is nieuwe afspraken overeengekomen met haar drie financiers en drinkwaterbedrijf WMD. In combinatie met kostenbesparingen die WILDLANDS zelf doorvoert en de nieuwe strategie van het park, is de toekomst van WILDLANDS verzekerd.

Op korte termijn wordt een flink aantal verbeteringen op het park zichtbaar, zoals een doorsteek tussen de werelden Nortica en Serenga en betere zichtbaarheid van dieren. De entreeprijs is per 1 januari al verlaagd, de dieren worden beter zichtbaar (Wildlands is een dierenpark), de band met de regio wordt verbeterd.

Nieuwe afspraken

Met de gemeente Emmen, Rabobank, VolkerWessels en WMD zijn de volgende afspraken overeengekomen

  • Gemeente Emmen: vergroot belang in WILDLANDS, verschaft additionele financiering en verhoogt de jaarlijkse subsidie aan het ATLAS Theater;
  • Rabobank en VolkerWessels: dragen hun vorderingen en zekerheden over aan de gemeente Emmen en zijn in de toekomst niet meer als financier aan WILDLANDS verbonden;
  • WMD: draagt de waterzuivering, het energienetwerk en de installaties gefaseerd over aan WILDLANDS en verkoopt Animazia aan de gemeente Emmen, die het weer verhuurt tegen nieuwe condities aan WILDLANDS

De komende weken vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Emmen en in de aandeelhoudersvergadering van WMD en worden de afspraken naar verwachting bekrachtigd.

Realistisch met perspectief

In 2018 noteerde WILDLANDS een verlies van ruim 8 miljoen euro, met name veroorzaakt door tegenvallende bezoekersaantallen en te hoge operationele kosten. Uit het nieuw opgestelde businessplan bleek dat met de oude financieringslasten het park op lange termijn geen bestaansrecht heeft; met meer realisme ten aanzien van de bezoekersaantallen, een scherpere prijs en lagere kosten heeft WILDLANDS wél perspectief. Op basis van deze uitgangspunten heeft WILDLANDS constructieve gesprekken kunnen voeren met de gemeente Emmen, Rabobank, VolkerWessels en WMD en is tot een structuur gekomen die voor alle partijen werkt.

Meer informatie: www.wildlands.nl

Gemeente Emmen moet nog akkoord gaan

Alle maatregelen samen kost de gemeente Emmen jaarlijks circa € 1,7 miljoen, waarvan € 1 miljoen aanvullende subsidie aan het Atlas Theater. Als de gemeenteraad op donderdag 28 maart instemt met het voorstel om leningen over te nemen, dan kost Wildlands ca.€ 700.000,- per jaar. De gemeente leent het geld van de Bank Nederlandse Gemeenten en leent dit geld door aan het dierenpark. Dit bedrag is het verschil in rente die de gemeente betaalt aan de bank en de rente die Wildlands aan de gemeente betaalt. Wildlands betaalt aan de gemeente elk jaar huur, rente en belastingen. 

Belang voor de regio

De gemeente onderzocht ook wat het zou betekenen als Wildlands failliet zou gaan. Dit zou de gemeente Emmen veel geld kosten doordat oude leningen nooit meer terug betaald zouden worden. Bovendien is Wildlands een grote werkgever in de regio en levert het ook buiten het dierenpark veel banen en bestedingen op. Deze banen en de bestedingen moeten behouden blijven voor de regio. Op 28 maart buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Meer informatie: https://gemeente.emmen.nl/nieuws/toekomst-voor-wildlands