De Postcodeloterij ondersteunt de ontwikkeling van minstens twee zogenoemde ‘energietuinen’. Met het project wil de stichting Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie.

De Postcodeloterij ondersteunt de ontwikkeling van minstens twee zogenoemde ‘energietuinen’. Met het project wil de stichting Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie.

De energietuinen leveren duurzame energie voor 10.000 huishoudens.

Tuinen waar je energie van krijgt
Met de 1,65 miljoen van de Postcode Loterij gaan de Natuur en Milieufederaties de komende vijf jaar tenminste twee iconische Energietuinen realiseren. Op deze locaties komt bijvoorbeeld een zonnepark met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. Families kunnen er recreëren, kinderen kunnen er spelen en je kunt er sporten in een mooi, spannend landschap. Allemaal zaken waar je energie van krijgt en die bijdragen aan onze gezondheid.

Van en voor burgers
De multifunctionele Energietuinen worden in co-creatie met de omgeving en belanghebbenden ontworpen en uitgevoerd. Een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding maakt onderdeel uit van het project. Hiermee willen de Natuur en Milieufederaties de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Met de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Meer informatie: www.natuurenmilieufederaties.nl