De Vriendenloterij heeft onlangs bekend gemaakt waaraan zij hun opbrengst spenderen. Er zijn ook diverse projecten die de kwaliteit van genieten in de vrije tijd ondersteunen voor een brede doelgroep. We lichten enkele projecten uit: 

De Vriendenloterij heeft onlangs bekend gemaakt waaraan zij hun opbrengst spenderen. Er zijn ook diverse projecten die de kwaliteit van genieten in de vrije tijd ondersteunen voor een brede doelgroep. We lichten enkele projecten uit: 

Jantje Beton; Speelkaravaan voor speeluinverenigingen (€ 428.227)

Speeltuinvrijwilligers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het organiseren van nieuwe en uitdagende spelvormen en activiteiten voor kinderen. Daarin voorziet de Speelkaravaan. Elke deelnemende speeltuin krijgt een passende activiteit uit de Speelkaravaan aangeboden: van kindercircus en sport- en spel tot theater. Binnen dit project is er speciaal aandacht voor kinderen die vanwege geldgebrek niet mee kunnen doen aan vrijetijdsactiviteiten. Dankzij de extra bijdrage van de VriendenLoterij kunnen de komende drie jaar 5.000 kinderen in 50 van de armste buurten van Nederland genieten van de bijzondere activiteiten van de Speelkaravaan en zo aan hun zelfvertrouwen werken.

Nationaal Ouderenfonds - De derde helft (€495.000)

In het project ‘De derde helft’ organiseren vijftig sportverenigingen activiteiten in hun clubhuis met en voor ouderen. Zoals dansen, computerles, yoga, stand up comedy- en literatuuravonden. Vrijwilligerswerk en sportieve en sociale activiteiten zijn voor ouderen namelijk bij uitstek manieren om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het Nationaal Ouderenfonds heeft met het al bestaande project ‘Old Stars’ (walking football voor ouderen) geleerd hoe je een met een sterk en duurzaam lokaal netwerk van ouderen, activiteiten voor andere ouderen kunt organiseren. Met deze kennis en de extra bijdrage van de VriendenLoterij helpt het Nationaal Ouderenfonds de komende twee jaar ruim 3.000 55plussers om lid te worden van een vereniging of actief te worden als vrijwilliger.

Jeugdfonds Sport & Cultuur - Cultuur@CruyffCourts (€ 450.000)

Dankzij Cultuur@CruyffCourts maken kinderen tussen de 8 en 15 jaar uit gezinnen met weinig geld gratis kennis met muziek, dans en theater. Jeugdfonds Sport en Cultuur organiseert de komende twee jaar samen met de Cruyff Foundation inspirerende culturele en creatieve activiteiten aan die aansluiten bij de (be)leefwereld van kinderen en jongeren. Zo wordt de drempel lager om zelf mee te gaan aan de lessen van cultuurorganisaties in de buurt zoals dans-, muziek- en theaterscholen. Waar nodig helpt Jeugdfonds Sport en Cultuur bovendien om de contributie te betalen. Dankzij de extra bijdrage van de VriendenLoterij kunnen de komende twee jaar 1.120 kinderen meedoen aan Cultuur@CruyffCourts.

Vier het Leven - Museum Plus Bus (€ 810.000)

Culturele activiteiten dragen bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid van ouderen. De kwaliteit van leven wordt vergroot en ouderen doen nieuwe sociale contacten op. Stichting Vier het Leven en de Museum Plus Bus bezorgen los van elkaar al meer dan tien jaar vele duizenden ouderen een culturele dag of avond uit. In veel gevallen voor ouderen met een fysieke beperking. Beide organisaties bundelen nu hun krachten om zo een nog grotere groep eenzame ouderen naar een museum te begeleiden en hen een onvergetelijke dag te laten beleven. De extra bijdrage van de VriendenLoterij helpt zo bij voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen

Speciale aandacht voor kinderen in armoede

VriendenLoterij, de loterij voor gezondheid en welzijn, kon dit jaar -dankzij de trouwe loterijdeelnemers- een recordbedrag van 61,1 miljoen euro verdelen onder 54 Nederlandse goede doelen (vorig jaar 58,9 miljoen euro). Dankzij de groei is het mogelijk meer organisaties te steunen.

Dit jaar was er veel aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Het persbericht geeft de feiten: : "1 op de 10 Nederlandse kinderen leeft in armoede volgens berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat zijn 400.000 kinderen. Veel van deze kinderen zijn geen lid van een sportclub, zitten niet op muziekles, gaan niet mee met schoolreisjes of gaan op hun verjaardag niet naar school omdat ze niet kunnen trakteren. Vandaag maakt de VriendenLoterij bekend zich extra voor deze kinderen in te zetten.

Meer informatie: www.vriendenloterij.nl