In de nieuwe CAO voor de schoonmaakbranche en glazenwassers is een loonstijging afgesproken van 3% in 2019 en 2020, en 1,5% in 2021. De recreatiesector zal dus de kosten voor het schoonhouden van huisjes en parken de komende jaren aanzienlijk zien stijgen.

In de nieuwe CAO voor de schoonmaakbranche en glazenwassers is een loonstijging afgesproken van 3% in 2019 en 2020, en 1,5% in 2021. De recreatiesector zal dus de kosten voor het schoonhouden van huisjes en parken de komende jaren aanzienlijk zien stijgen.

De algemene ledenvergadering van de werkgeversorganisatie voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe cao voor de schoonmaak. Deze heeft een looptijd van twee-en-een-half jaar.

Het wachten is nu op de definitieve instemming door de leden van FNV, medio februari. Het FNV-schoonmaakparlement heeft al ingestemd met het akkoord. Dat geldt ook voor de leden van CNV. Na die instemming wordt de cao definitief van kracht. Uiteindelijk zal de minister van Sociale Zaken de cao voor de schoonmaak ‘algemeen verbindend verklaren’.

Belangrijkste afspraken:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. De belangrijkste afspraken die de sociale partners hebben gemaakt, zijn±
  • een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021
  • een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020. Schoonmakers die dat willen, krijgen de mogelijkheid om deze vrije verjaardag in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.
  • de uitzendperiode van twaalf maanden kan voortaan worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).
  • een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’: om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merk en en om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers.

Meer informatie: www.osb.nl