Aan het begin van het nieuwe jaar heeft Rabobank een positieve prognose afgegeven voor de recreatiesector. Voor 2019 verwacht de bank een groei van 4%, mede veroorzaakt door een verdere doorgroei van het inkomend toerisme. Het groeitempo neemt wel wat af t.o.v. 2018.

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft Rabobank een positieve prognose afgegeven voor de recreatiesector. Voor 2019 verwacht de bank een groei van 4%, mede veroorzaakt door een verdere doorgroei van het inkomend toerisme. Het groeitempo neemt wel wat af t.o.v. 2018.

Uitdagingen voor de sector ziet de Rabobank ook. Zo remt het tekort aan personeel de groei, is er in sommige markten en regio’s sprake van verzadiging en levert de groei van het toerisme ook problemen op rondom de leefbaarheid van gebieden.

De consument verandert en daarmee het aanbod ook. De belangrijkste trends die Rabobank ziet, zijn:

  • De consument kiest steeds vaker voor gemak. Dit zorgt voor een hogere ‘buiten-de-deur-consumptie’, waarvan met name fastcasual en bezorgrestaurants profiteren.
  • Men is bereid te betalen voor concepten met een unieke beleving. Consumenten zijn daardoor wel minder merktrouw.
  • Het aanbod neemt sterk toe, zowel door de groei van het aantal ketens als in de transformatie van leegstaand (winkel, kantoor) vastgoed naar foodservice of logies.
  • Prijzen zullen stijgen maar tegelijkertijd komen marges onder druk te staan door een stapeling van effecten, zoals: hogere personeelskosten, BTW verhoging, verhoging van grondstoffen en verhoging van toeristenbelasting (in sommige regio’s). 
  • Het aantal toeristische overnachtingen zal verder toenemen, met name door de groei van het inkomende toerisme.
  • Verdere vervaging van grenzen tussen sectoren. Onder andere supermarkten die zich bewegen richting foodservice en vakantieparken die meer dagrecreatie gaan aanbieden.
  • Duurzaamheid wordt in 2019 nog belangrijker. Hierbij staat verduurzaming van vastgoed en voedselverspilling centraal. 
  • Verzamelen van data en dit inzetten om toegevoegde waarde te leveren aan gasten, zal steeds belangrijker worden. 

Meer informatie: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/horeca-en-recreatie/