Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten.. Het pilotproject wordt gerealiseerd in Santpoort Noord, gelegen naast natuurgebied Kennemerland. Hier wordt een oud stationsgebouw omgebouwd tot eerste Buitenpoort. Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten.. Het pilotproject wordt gerealiseerd in Santpoort Noord, gelegen naast natuurgebied Kennemerland. Hier wordt een oud stationsgebouw omgebouwd tot eerste Buitenpoort.

De Buitenpoort-stations vormen de toegangspoorten naar het landschap voor inwoners en bezoekers uit de regio. Dit realiseert de NS door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven. Denk aan het verbeteren van routes en bewegwijzering naar natuur- en recreatiegebieden, maar ook door extra voorzieningen zoals de inrichting van aantrekkelijk groen in de openbare ruimte en een café of restaurant dichtbij het station. Hierdoor is het eenvoudig en aantrekkelijk om met de trein het spoor te volgen van de stad naar het landschap. Kans voor de regio De steden binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn compact en worden omringd door een grote variatie aan natuur- en recreatiegebieden. Deze directe nabijheid van groen is dé onderscheidende kwaliteit van de regio en eenvoudig bereikbaar via Buitenpoorten. De provincie Noord-Holland is nauw betrokken bij het pilotproject van de NS. Landschapsarchitecte Anne Könst van de provincie geeft een toelichting: "Er wordt nu gewerkt aan een pilotproject, maar we willen op deze manier meer Buitenpoorten helpen ontwikkelen. Het is bij de NS gebruikelijk dat er met pilotprojecten gewerkt wordt. Daar worden lessen geleerd. Als het succesvol is, dan worden de buitenpoorten verder uitgrold. In ieder geval in Noord-Holland, maar ook in de rest van Nederland. Duurzame winst voor mens, natuur en regio Het programma Buitenpoorten zorgt door een goede verbinding tussen een station en het landschap dat inwoners en toeristen op een aantrekkelijke manier makkelijker in het groen rond de steden kunnen komen. Dat draagt weer bij aan een beter gebruik en rendabele exploitatie van het openbaar vervoer. Daarmee kan de NS ook de bereikbaarheid in de regio op peil houden. Buitenpoorten kunnen een rol spelen bij het spreiden van het toerisme vanuit Amsterdam over de regio. Op een duurzame manier, met het openbaar vervoer. Zo draagt de ontwikkeling van Buitenpoorten bij aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de MRA. Samen realiseren Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft samen met het programma OV-Knooppunten van de provincie Noord-Holland in 2017 een pilot uitgevoerd over hoe we de landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam beter onder de aandacht brengen van bewoners en bezoekers. Door samen te werken met partners zoals NS, natuur- en recreatiebeheerders, bedrijfsleven, lokale ondernemers en gemeenten krijgen de Buitenpoorten een nieuwe recreatieve betekenis. Het NS station Santpoort Noord krijgt de primeur. De stationsomgeving richt de  NS in een proefperiode aantrekkelijker in en een marketingcampagne zorgt voor bewustwording dat het landschap dichtbij is. Met de ervaringen van Santpoort Noord kunnen de partners Buitenpoorten verder ontwikkelen. Aanhaken ondernemer? Tijdens de pilot in Santpoort Noord wordt er nog niet direct een relatie gemaakt met horeca en ondernemers in de omgeving. Het is de bedoeling dat zij op termijn wel kunnen aanhaken bij het project. De pilotlocatie gaat naar verwachting eind 2018 of begin 2019 open. Meer informatie: www.ns.nl