De huidige CAO recreatie loopt nog tot 31december 2018. In de onderhandelingen voor een nieuwe CAO heeft de FNV een loonsverhoging van 5% op tafel gelegd. Ze willen ook dat personeel in de horeca van een recreatiebedrijf onder de recreatie-CAO komt te vallen. Vakbond CNV vraagt om en substantiële koopkrachtverbetering van het recreatiepersoneel. RECRON zegt in een reactie dat er wel erg veel lastenverzwaringen op de recreatiesector af komen. De huidige CAO recreatie loopt nog tot 31december 2018. In de onderhandelingen voor een nieuwe CAO heeft de FNV een loonsverhoging van 5% op tafel gelegd. Ze willen ook dat personeel in de horeca van een recreatiebedrijf onder de recreatie-CAO komt te vallen. Vakbond CNV vraagt om en substantiële koopkrachtverbetering van het recreatiepersoneel. RECRON zegt in een reactie dat er wel erg veel lastenverzwaringen op de recreatiesector af komen. [caption id="attachment_56912" align="alignright" width="300"] op weg naar een akkoord?[/caption] De belangrijkste punten in de CAO onderhandeling door FNV recreatie en FNV publiek belang:
 • Inkomen Verhoging van lonen en loonschalen per 1 januari 2019 met 5%, aansluitend op de looneis van de centrale FNV, met een bodembedrag van € 100 bruto per maand.
 • Werkingssfeer Uitbreiding werkingssfeer, zodat de cao recreatie ook gaat gelden voor werknemers die in de horeca van een verblijfsrecreatiebedrijf werken die in hoofdzaak toegankelijk is voor de gasten van dat bedrijf.
 • Pensioenen Verhoging van de pensioenpremie om een korting van het pensioen af te wenden/te verminderen. Verder invoering van een fatsoenlijk levenslang partnerpensioen.
 • Derde WW-jaar Uitvoering van de eerder gemaakte cao-afspraak over het repareren van het derde WW-jaar.
 • Sociaal Fonds Afsluiting van een nieuwe fonds-cao per 1 januari 2019 met een looptijd van 5 jaar.
Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl Met name het tweede punt, over de werkingssfeer is pikant, omdat de horeca-CAO werd afgesloten door KHN en de CNV. (zonder FNV) Voorstel CNV Ook vakbond CNV zit aan de onderhandelingstafel. Zij gaan de onderhandelingen in met een eigen lijst voorstellen:
 • Inkomen: CNV vakmensen stelt voor om de lonen zodanig te verhogen dat er sprake is van een duidelijke koopkrachtsverbetering voor werknemers. Daarbij rekening houdend met de huidige inflatie en welke passend is bij de huidige economische ontwikkelingen.
 • Pensioenen: CNV Vakmensen stelt voor de pensioenpremie te verhogen om een korting van pensioen af te wenden dan wel te verminderen. Voorts stelt CNV Vakmensen voor om een fatsoenlijk passend levenslang partnerpensioen in te voeren.
 • Modernisering cao: Tijdens de afgelopen cao periode is er onderzoek gedaan m.b.t. de modernisering van de cao. In het eindrapport zijn een aantal denkrichtingen beschreven. CNV Vakmensen stelt voor om de denkrichtingen tijdens het komend cao- overleg te bespreken met werkgevers en samen tot passende voorstellen te komen. Daarbij rekening houdend met de eigen zeggenschap, individuele keuzevrijheid en ontwikkeling van werknemers.
 • Sociaalfonds: CNV Vakmensen stelt voor om per 1 januari 2019 een nieuwe fonds-cao af te sluiten met een looptijd van 5 jaar. CNV Vakmensen is bereid om met werkgevers nieuwe afspraken te maken ten aanzien van de doelstelling(en) en inrichting van de nieuwe fonds-cao.
 • Derde WW-jaar: CNV Vakmensen stelt voor om de eerder gemaakte cao- afspraak over het repareren van het derde WW-jaar uit te voeren en de overeenkomst tot deelname te tekenen.
 • Overige: Daarnaast maken de leden van CNV Vakmensen zich zorgen over de toenemende werkdruk binnen de sector. De werkdruk wordt voor een deel veroorzaakt door de schaarste op de arbeidsmarkt. Ook dit is een punt van zorg van de leden van CNV Vakmensen.
Voorstellen RECRON Werkgeversorganisatie RECRON wil op dit moment nog niet ingaan op het loonvoorstel van de FNV. Wel erkennen zij dat de krappe arbeidsmarkt vraagt om een aantrekkelijke beloning. Zij willen eerst het financiële plaatje voor de sector completer hebben. Er hangen verschillende lastenverzwaringen boven de markt waaronder de voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief en de herwaardering van de OZB. In een tien-puntenplan geeft RECRON wel enkele wensen weer, waaronder een herziening van de indelingssystematiek voor functies. Deze is inmiddels tien jaar oud en RECRON wil deze graag updaten. Ook doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd wil RECRON graag in afspraken vastleggen. Meer informatie: www.recron.nl Zie ook : www.cnvvakmensen.nl/caos/recreatie/cao-recreatie/nieuws/wat-vind-jij-van-de-cao-recreatie-1