Voor de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog telt de Westhoek dit jaar (tot eind augustus) al 345.000 bezoekers. Daarnaast zijn voor de expositie ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper ook ruim 200.000 bezoekers genoteerd. Voor de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog telt de Westhoek dit jaar (tot eind augustus) al 345.000 bezoekers. Daarnaast zijn voor de expositie ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper ook ruim 200.000 bezoekers genoteerd.

[caption id="attachment_41087" align="alignright" width="300"] Sinds het einde van WO1 wordt elke avond de Last Post gespeeld bij het herdenkingsmonument in Ieper. En iedere avond komen daar duizenden belangstellenden op af. [/caption]Sinds de start van ‘100 Jaar Groote Oorlog’ in 2014 hebben al 2,6 miljoen WOI-herdenkingsbezoekers de regio bezocht. Dit berekende het Kenniscentrum van Westtoer. “Voor de volledige herdenkingsperiode zijn 2,5 miljoen bezoekers vooropgesteld. Nog vóór de plechtigheden van 100 jaar Wapenstilstand in november is dit cijfer overschreden. De investeringen in een kwalitatief aanbod en de respectvolle communicatie hebben tot dit resultaat bijgedragen”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Op basis van recent bezoekersonderzoek berekende Westtoer dat het herdenkingstoerisme in 2017 goed was voor een omzet in de Westhoek van 58,7 miljoen euro. 40% daarvan werd gerealiseerd door de logiessector, 31% door restaurants en cafés en 29% door onder meer toegang tot musea en bezienswaardigheden. De economische impact in de Westhoek wordt geraamd op 241 miljoen euro voor de periode 2014-2017. Sterke internationale belangstelling In de periode 2014-2017 kwam ruim de helft van de WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek uit het buitenland (52%). De belangrijkste buitenlandse herkomstlanden zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Van 2014 tot en met 2017 brachten 730.000 Britten (33%) een bezoek aan het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de regio. De Nederlandse herdenkingsbezoekers waren in diezelfde periode met ruim 200.000 (9%). Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van de vier verre markten - Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland - samen goed voor ruim 120.000 bezoekers sinds 2014 (5%). Het aandeel van de binnenlandse markt voor de periode 2014-2017 bedraagt 48% (of bijna 1,1 miljoen bezoekers). Het merendeel van de Belgische herdenkingsbezoekers zijn Vlamingen (93%). Hoge tevredenheid Globaal is 93% van de herdenkingsbezoekers zeer tot uiterst tevreden over het bezoek aan het Wereldoorlog I-erfgoed in de Westhoek. Vooral de sereniteit en het onderhoud van de sites alsook de inhoudelijke informatie en interpretatie worden sterk geapprecieerd. 82% van de herdenkingsbezoekers in 2017 vindt dat de regio respect betoont voor haar Wereldoorlog I-erfgoed. Bezoekmotieven vormen een wissel op de toekomst De belangrijkste bezoekmotieven die de herdenkingsbezoekers aangeven zijn een algemene interesse in geschiedenis (en meer specifiek WOI) (84%) en het tonen van respect voor de gesneuvelden (49%). Ook een specifieke familieband wordt vaak genoemd (25%), vooral door Britten, Canadezen, Australiërs of Nieuw-Zeelanders. Zowel Vlaamse als Britse scholen geven aan dat herinneringseducatie of een bezoek aan het Wereldoorlog I-erfgoed nu al een traditie is geworden en deel uitmaakt van het lessenpakket. “Deze motieven zeggen veel over het type ervaring dat onze bezoekers in de Westhoek verwachten,” stelt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Ze willen leren, ze willen verbinden - met hun voorouders of met anderen, ze willen zich bezinnen over de kost van oorlog en de weg naar vrede. Elk van onze 2,6 miljoen bezoekers tijdens de herdenkingsjaren is door zijn ontmoeting met ‘Flanders Fields’ een beetje veranderd. Die transformatieve kracht van het herdenkingstoerisme verdwijnt niet na 2018 en vormt onze wissel op de toekomst. Toerisme Vlaanderen engageert zich om hier blijvend als partner aan mee te werken. Voor 2019 schreven we alvast de nodige middelen in op onze begroting voor het project rond Wederopbouw in 2020.” 2020: themajaar Wederopbouw Zes op de tien herdenkingsbezoekers is van plan om de Westhoek ook ná 2018 te bezoeken. “De wederopbouw na de oorlog biedt alvast boeiende vertelstof voor een aantrekkelijk (herhaal)bezoek aan de regio,” zegt Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, “Met het oog hierop nam Westtoer het initiatief om een aantal partners te verzamelen rond het thema van de wederopbouw. Met steun van de Vlaamse overheid wordt in 2020 opnieuw een sterk project uitgewerkt. De diverse aspecten van het thema zullen er aan bod komen in een gevarieerd programma van hoge kwaliteit en voor een ruim publiek.” Het bezoekersonderzoek over het herdenkingstoerisme in de Westhoek werd uitgevoerd door het Kenniscentrum van Westtoer met financiële steun van Toerisme Vlaanderen. Voor het opvolgen van de bezoekersaantallen doet Westtoer een beroep op de cijfers van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2014 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht. Meer informatie: www.westtoer.be/nl