Versnelde zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer en ontwikkelingen rond het Deltaprogramma zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de Landelijke Kustdag op 28 juni a.s. in Petten. In de middag worden diverse natuur- en recreatieprojecten van ‘Kust op Kracht’ bezocht in Petten, Sint Maartenszee en Camperduin. Versnelde zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer en ontwikkelingen rond het Deltaprogramma zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de Landelijke Kustdag op 28 juni a.s. in Petten. In de middag worden diverse natuur- en recreatieprojecten van ‘Kust op Kracht’ bezocht in Petten, Sint Maartenszee en Camperduin.

[caption id="attachment_48221" align="alignright" width="300"] Strand bij Camperduin (Noord-Holland)[/caption] Programma donderdag 28 juni 2018:

 • 9.45 Ontvangst met koffie en thee
 • 10.15 Opening en welkom
 • 10.20 Actuele ontwikkelingen Deltaprogramma - Wim Kuijken - Deltacommissaris
 • 10.30 Versnelde zeespiegelstijging - Dr. Hylke de Vries - Klimaatonderzoeker - KNMI
 • 10.55 Dynamisch kustbeheer in veranderende tijden - Petra Goessen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • 11.30 Kustgenese 2.0 - Drs. Carola van Gelder - Rijkswaterstaat
 • 11.50 Climate Lab Delfland - Prof. Stefan Aarninkhof - TU Delft
 • 12.15 Lunch
 • 13.00 Terugblik Kust op kracht: kustversterking en ruimtelijke kwaliteit regio Petten-Camperduin Anita Willig - Projectmanager HH Hollands Noorderkwartier Chris Lansink - programmamanager Provincie Noord-Holland
 • 13.15 Afsluiting programma Kust op Kracht Cees Loggen - Gedeputeerde Water - Provincie Noord-Holland
 • 13.30 Middagprogramma in samenwerking met Kust op Kracht: Kijken bij verschillende projecten van Kust op Kracht:
 •  Economie en natuur in Petten: Bezoek aan nieuwe strand en duingebied, panoramaduin, tentoonstelling Zand tegen Zee met de wethouder en projectleider van provincie NH. Met informatie over de kustversterking, gebiedsontwikkelingen, natuurwaarden, Energy en Health Campus.
 •  Natuur en recreatie in Sint Maartenszee: Korte wandeling naar uitkijkpunt met zicht op natuurgebieden Zwanenwater en Wildrijk, met gemeente Schagen en Staatsbosbeheer. Ook hoort u meer over Health and Energy Campus. Bij mooi weer fietsend over de dijk naar de locaties.
 •  Recreatie, natuur en economie in Camperduin: Bezoek aan de Harger- en Pettemerpolder en vogelreservaat De Putten met projectleider van Natuurmonumenten. Ook een bezoek aan de strandlagune en speelschip in Camperduin met projectleider van gemeente Bergen samen met lokale ondernemers. Met mooi weer fietsend over de dijk naar de locaties.
 • 15.30 Afsluiting en borrel