Ruim 30% van de Nederlandse huishoudens bezit geen auto. In de recreatiesector is vooral de bereikbaarheid voor personeel een issue. Bereikbaarheid door vakantiegangers wordt minder vaak als probleem ervaren. Het is bij veel parken zelfs niet bekend welk percentage zonder auto arriveert. Ruim 30% van de Nederlandse huishoudens bezit geen auto. In de recreatiesector is vooral de bereikbaarheid voor personeel een issue. Bereikbaarheid door vakantiegangers wordt minder vaak als probleem ervaren. Het is bij veel parken zelfs niet bekend welk percentage zonder auto arriveert.

In de laagste inkomensklasse ligt het percentage huishoudens zonder motorvoertuig op 46%. Dit blijkt uit een analyse van de laatste gegevens van het CBS. In 27 procent van de huishoudens had ook niemand een rijbewijs. Een huishouden kan uit een of meerdere personen bestaan. 3,2 procent van de motorvoertuigbezitters bezit enkel bromfiets of motor en geen auto. 6 procent van de huishoudens met een motorvoertuig heeft alleen een bestelauto. Laagste inkomensklasse minder mobiel Van de ruim 3 miljoen huishoudens in de laagste inkomensklasse had 46 procent in 2016 geen motorvoertuig. In 27 procent van de huishoudens had ook niemand een rijbewijs. Een huishouden kan uit een of meerdere personen bestaan. In vrijwel alle huishoudens in de hoogste inkomensklasse was een motorvoertuig aanwezig. Lager voertuigbezit bij hogere stedelijkheidsgraad Het aandeel huishoudens zonder motorvoertuig was met 43 procent het grootst in de zeer sterk stedelijke gemeenten en het kleinst in de niet stedelijke gemeenten (15 procent). Voor alle inkomensklassen geldt: hoe verstedelijkter de woongemeente, hoe groter het aandeel huishoudens zonder (bestel)auto, bromfiets of motor. Bron en meer informatie: www.cbs.nl

Mobiliteit en de recreatiesector

Als ruim 30% niet over een auto beschikt, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de recreatiesector? Veel bungalowparken,campings en attracties zijn immers in het buitengebied gevestigd en zijn lang niet altijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We vroegen diverse partijen uit de recreatiesector naar hun ervaringen... Brancheorganisatie RECRON RECRON noemt het onderzoek van het CBS een interessante constatering: "We krijgen vanuit onze achterban (vooral campings en bungalowparken) vooralsnog geen signalen dat de bereikbaarheid per auto voor de gasten een groot probleem is. Mensen die op vakantie gaan hebben vaak veel spullen bij zich en je kunt nu eenmaal geen caravan achter je fiets plaatsen. Wel vernemen we regelmatig dat personeelsleden zonder auto kunnen voor lastige situaties zorgen. Veel campings en bungalowparken zijn gelegen op locaties met een lage dichtheid aan openbaar vervoer. Bovendien vallen sommige werktijden buiten de reisplanning. Recreatiebedrijven bieden daarom regelmatig accommodatie aan voor hun personeelsleden." CenterParcs Bij CenterParcs komt het overgrote deel van de gasten met de auto, maar exacte cijfers zijn niet bekend. Wel heeft de vakantie-aanbieder aandacht voor alternatieve mobiliteit. Op de parkpagina’s op de Center Parcs website staat bij ‘route’ hoe men met het OV naar het park kan reizen. Op de dagjessite van de parken staat het ook omschreven, maar dan meer gedetailleerd. Op de vraag of een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer een issue is antwoord de woordvoerder: "Zeker! Uiteraard voor onze gasten, maar vooral ook voor onze medewerkers. Veel hulpkrachten en dames van de Housekeeping beschikken bijvoorbeeld niet over eigen vervoer. Zeker voor afgelegen parken in dunbevolkte gebieden, zoals Port Zélande is dit een probleem. Voor deze medewerkers worden standaard op wisseldagen twee streekvervoerbussen ingezet, twee keer per dag. Op andere drukke dagen worden taxibussen ingezet. Op zondagen als bussen minder vaak rijden, kan het voorkomen dat hulpkrachten pas vanaf 10u kunnen worden ingezet, omdat het eenvoudigweg niet mogelijk voor hen is om eerder op het park aanwezig te zijn." Landal De reactie van Landal Greenparks: "Gasten komen veelal met een gezin, huisdier en bagage. De meeste gasten komen naar de Landal parken met eigen vervoer, het exacte percentage is onbekend. Op de website geven we aan wat de mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer naar een park te reizen. De Landal parken zijn vaak gelegen op de mooiste plekjes in de natuur en dit is ook vaak wat verder weg van een dorp en een OV-verbinding. Er zijn een aantal parken waar de aansluiting met OV wel beter zou kunnen. Verder stimuleert Landal haar gasten om tijdens het verblijf te fietsen en te wandelen en promoten uitjes in de directe omgeving van het Landal park." Meer informatie: www.landal.nl Roompot De Reactie van Roompot: "De Roompot vakantieparken in Nederland liggen over het algemeen in de buitengebieden, net als vele andere verblijfsrecreatieparken. Het merendeel van onze gasten komt per auto en uiteraard faciliteren we dat door voldoende parkeergelegenheid te bieden vlak bij de vakantiewoning of de kampeerplaats. Exacte cijfers hierover hebben wij niet; gasten wordt niet gevraagd naar het transportmiddel dat zij gebruiken om op de vakantiebestemming te geraken. Uiteraard is de reis per openbaar vervoer een wat tijdsintensievere onderneming, maar de bereikbaarheid zouden wij zeker niet per definitie als ‘lastig’ willen bestempelen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij Noordzee Résidence De Banjaard en Hof Domburg (Zeeland) en Marinapark Volendam (Noord-Holland) een bushalte voor de deur. Op onze internetsite heeft elke parkpresentatie het onderwerp “Adres en reisinfo”. ( bv: https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/zeeland/noordzee-residence-de-banjaard/) Daar kan de gast in één oogopslag zien waar het park gelegen is en door middel van een google maps integratie direct de route vanaf zijn thuisadres bekijken. Hetzij met de auto, openbaar vervoer of fiets. Eenzelfde integratie zit in de mijnomgeving “mijnroompot” die voor gasten toegankelijk is na het maken van een boeking. Uiteraard zouden wij als Roompot Vakanties, maar eigenlijk de recreatiesector in zijn algemeenheid, gebaat zijn bij een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, zeker gezien de gepubliceerde cijfers van het CBS. De Efteling We vroegen De Efteling, als best bezochte dagrecreatieve attractie, naar hun ervaringen met de bereikbaarheid. Aangezien er geen trein stopt in de directe omgeving is er de Efteling Express die rijdt vanuit Breda, Tilburg en ’s Hertogenbosch. De Efteling Express gaat ieder weekend en iedere schoolvakantie rijden, zonder tussenstops in zowel de Nederlandse als de Belgische schoolvakanties. Reizigers kunnen gebruik maken van een combiticket voor busvervoer inclusief entree tot de Efteling voor 38 euro. Op de Efteling-website is er een pagina met exacte beschrijvingen van routes met het openbaar vervoer. Sinds kort heeft Flixbus ook arrangementen om naar de Efteling te komen. Ook bij Efteling zijn geen exacte percentages van gasten die zonder eigen auto naar de Efteling komen. De woordvoerder ligt toe: "Het grootste deel van onze gasten komt met eigen vervoer. Vooral voor gezinnen met kleine kinderen is het lastig om met het openbaar vervoer te komen. Zij hebben vaak veel extra spullen bij zich voor het hele gezin. We merken dat relatief veel studenten en vriendengroepen kiezen voor het openbaar vervoer." De Efteling noemt nog het argument van duurzaam ondernemen om alternatieve mobiliteit te stimuleren: "Wanneer gasten met het openbaar vervoer naar ons park komen is dat qua duurzaamheid een stap in de goede richting. Natuurlijk zien wij het ook graag als gasten op de fiets verschijnen." Platform Parkvakanties Laurens Taekema van Parkvakanties beaamt het belang van een goede bereikbaarheid voor de vakantieparken, maar heeft dat (nog) niet op zijn platform geïntegreerd: “Een goede bereikbaarheid met zowel het openbaar vervoer als per fiets wordt steeds belangrijker voor vakantieparken. Niet alleen voor mensen zonder auto. Ook mensen die wel beschikken over eigen vervoer zoeken vaker naar alternatieve en groenere manieren van transport. Dit maakt het verblijf in het vakantiepark duurzamer en veelal ook leuker, want dan begint de vakantie direct met een veelal meer ontspannen trein- of busrit. Vakantieparken kunnen hierop inspelen door een pick-up service aan te bieden bij een treinstation. Dikwijls zie je ook dat een deel van een gezin of reisgezelschap per fiets naar het bungalowpark afreist. Dat scheelt ook weer in de CO2-uitstoot en heeft als voordeel dat je direct je eigen fiets op het vakantiepark hebt. Duidelijke informatie over de bereikbaarheid per auto, OV én fiets is een must voor vakantieparken.”