Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen bij het versterken van de regio’s en nodigt regio’s in heel Nederland uit om met voorstellen te komen. Voor de eerste ronde is € 200 miljoen beschikbaar. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze ronde. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen bij het versterken van de regio’s en nodigt regio’s in heel Nederland uit om met voorstellen te komen. Voor de eerste ronde is € 200 miljoen beschikbaar. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze ronde.

De bijdrage bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. Minister Schouten: “De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk. Maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio en stelt deze kabinetsperiode bijna € 1 miljard beschikbaar." Enkele randvoorwaarden (bekijk online alle randvoorwaarden):

  • Inhoudelijk: De aanpak moet bijdragen aan brede welvaart. Voorstellen gaan dus niet alleen over welvaart in economische zin, maar kunnen ook gaan over bijvoorbeeld natuur, leefomgeving, mens en maatschappij.
  • Regionaal karakter: Het is belangrijk dat de opgave kenmerkend is voor de regio. In de voorstellen moet u duidelijk maken waarom deze opgave specifiek geldt voor deze regio. Dit kan bijvoorbeeld door in te gaan op de regionale karakteristieken (zoals ligging, problematiek, kansen en uitdagingen).
  • Financien: De regio draagt naar verwachting ten minste proportionele cofinanciering bij. Uitgangspunt hierbij is dat de regio ten minste 50% bijdraagt aan de totale financiering.

Meer informatie: www.rvo.nl