De Zaanse Schans trekt jaarlijks 2,2 miljoen bezoekers en groeit naar 3 miljoen bezoekers. Momenteel bezoekt slechts 2% van de bezoekers van de Zaanse Schans andere plekken in Zaanstad, waarvan 1% naar het centrum van Zaandam komt. De nieuwe coalitie van Zaanstad ziet het als haar uitdaging om toeristen langer te laten verblijven in de stad. De Zaanse Schans trekt jaarlijks 2,2 miljoen bezoekers en groeit naar 3 miljoen bezoekers. Momenteel bezoekt slechts 2% van de bezoekers van de Zaanse Schans andere plekken in Zaanstad, waarvan 1% naar het centrum van Zaandam komt. De nieuwe coalitie van Zaanstad ziet het als haar uitdaging om toeristen langer te laten verblijven in de stad.

Zaanstad wil profiteren van het toeristische spreidingsbeleid van Amsterdam, maar tegelijkertijd ook spreiding van toeristen in de eigen regio realiseren. Toerisme wordt gezien als een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de stad. Toerisme vergroot de werkgelegenheid en biedt kansen voor het onderwijs. Zaanse Schans loopt tegen haar grenzen aan De Zaanse Schans zelf en het omliggende gebied lopen tegen hun grenzen aan als gevolg van toenemende verkeersdrukte. De nieuwe coalitie neemt de regie om de professionele samenwerking tussen de verschillende organisaties op de Zaanse Schans te bevorderen en de uitvoering van de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans 2030 voortvarend aan te pakken. Doel is om de authenticiteit van de Zaanse Schans te behouden en ongewenste effecten van commercialisering tegen gaan. Cultuurhistorie als drager van het Zaans toerisme Monumenten zijn de dragers van de geschiedenis van Zaandam en zijn de aanjagers van toeristisch bezoek. Monumenten worden daarom gekoesterd, of dit nu gebouwen, schepen of landschapselementen zijn. Het coalitieprogramma omschrijft: "Wij gaan monumenten steeds meer beschouwen in relatie tot hun omgeving, zoals de beschermde dorpsgezichten. We respecteren oude paden, dijken en linten. Met onze monumenten gaan we nog nadrukkelijker het verhaal van de Zaanstreek vertellen." [caption id="attachment_41607" align="alignright" width="300"] Zaandam Centrum is goed bereikbaar per trein[/caption] Nieuw 'Museum Holand' Om de attractiviteit voor toeristen te vergroten wordt er gestreefd naar een extra museum in het centrum van Zaandam. Daar wordt aandacht besteed aan het typische Hollandse landschap waarin oud en nieuw met elkaar vervlochten zijn. Voor de realisatie van het museum wordt een beroep gedaan op kunstdepots in Amsterdam en het Zaanse stadsarchief. De Zaanstreek is aantrekkelijk voor toeristen vanwege de geschiedenis van het unieke Hollandse landschap. Een Museum Holland is daarom een waardevolle toevoeging voor het toeristische aanbod in Zaanstad. Samenwerking met Amsterdam In samenwerking met Amsterdam wordt ingezet op een of meerdere vaste en herkenbare toeristische routes van Amsterdam naar Zaanstad, waarbij ook de Zaan als verbindingsader een belangrijke rol speelt. Zodat aantrekkelijke gebieden in de stad, zoals de Zaanbocht, het centrum van Zaandam, de Achtersluispolder en het Hembrugterrein beter bereikbaar worden. Meer informatie: Coalitieakkoord Zaanstad 2018 - 2022