Verdedigingswerk Lunet aan de Snel in Schalkwijk is getransformeerd tot een Waterfort. Het is nu een informatiecentrum waarbij water het verbindende thema is. Bezoekers kunnen kennismaken met het fort én met het thema water en de relevantie hiervan voor natuur, landbouw, economie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Verdedigingswerk Lunet aan de Snel in Schalkwijk is getransformeerd tot een Waterfort. Het is nu een informatiecentrum waarbij water het verbindende thema is. Bezoekers kunnen kennismaken met het fort én met het thema water en de relevantie hiervan voor natuur, landbouw, economie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Het markante fort maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Nederlands grootste Rijksmonument en is genomineerd om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Het Waterfort geeft inzicht in allerlei vormen van waterbeheersing en watergebruik. De directe omgeving van het fort geeft vele voorbeelden: verdediging met water (Nieuwe Hollandse Waterlinie), verdediging tegen water (dijken), maar ook het gebruik van water voor voedselproductie en als drinkwater. Deze elementen zijn op het Waterfort op educatieve wijze verbonden, en worden zichtbaar en tastbaar gemaakt in de vorm van excursies, fysieke modellen en demonstratie-installaties. Watereducatie Watereducatie op Lunet aan de Snel vindt plaats op een bijzondere en interactieve wijze en is aantrekkelijk voor jong en oud. Bezoekers kunnen zelf experimenteren en voor kinderen zijn er speelmogelijkheden met water. In het kazernegebouw van Lunet aan de Snel zijn twee gedeeltes gereserveerd voor de educatieve programma’s. Deze worden als expositie- en praktijkruimte gebruikt. Buiten op het kazerneterrein is een 'speeltuin' aangelegd, waar volop met water kan worden geëxperimenteerd. Op dit terrein is ook een groot waterbassin geplaatst van ongeveer 2 bij 40 meter waarin golven op te wekken zijn. Meer informatie: www.waterfort.nl