NBBU, dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, waarschuwt voor de gevolgen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees; "Dat is een aanval op flexibele arbeid. De plannen wijken dusdanig af van het regeerakkoord dat uitzenden en payroll geraakt worden en onevenredig duur worden, terwijl de arbeidsmarkt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband wordt geperst, ook al past dat niet meer bij deze tijd." NBBU, dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, waarschuwt voor de gevolgen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees; "Dat is een aanval op flexibele arbeid. De plannen wijken dusdanig af van het regeerakkoord dat uitzenden en payroll geraakt worden en onevenredig duur worden, terwijl de arbeidsmarkt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband wordt geperst, ook al past dat niet meer bij deze tijd."

[caption id="attachment_53692" align="alignright" width="300"] De Keukenhof - 8 weken per jaar geopend[/caption] Zet breder in op kwaliteit Het is duidelijk dat onder dit wetsvoorstel het vaste dienstverband moet worden gestimuleerd en flex duurder moet worden. Is flex onder dit kabinet ook weer een containerbegrip waar naar hartenlust mee gesold kan worden? Dat is spijtig. Zet niet uitsluitend in op vaste arbeid, maar verbeter de kwaliteit op meerdere fronten om mensen meer mogelijkheden te bieden. Dan kom je ook dichter tot een inclusieve arbeidsmarkt. Maatregelen treffen payroll én uitzenden Volgens het regeerakkoord moet payroll een instrument worden voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers, terwijl uitzenden ongemoeid bleef. Het is daarom betreurenswaardig om te worden geconfronteerd met een ‘oplossing’ voor payroll die uitzenden wel degelijk raakt. Dat komt door de definitie van payroll die in het wetsvoorstel wordt gehanteerd. Wet bemoeilijkt ontzorgende taak payroll Uitvoerbaarheid is in het regeerakkoord een belangrijke randvoorwaarde. In het wetsvoorstel zie je dat er wel degelijk lastenverzwaring komt door de complexiteit van de wetgeving. Daardoor kan de payrollonderneming zijn ontzorgende rol moeilijker uitvoeren. Verschil flex en vast Met de invulling van het onderdeel premiedifferentiatie WW maakt het wetsvoorstel een onderscheid tussen een vast dienstverband en flex, waarbij flexibele arbeid veel duurder wordt dan vast. Voor de WW wordt de indeling in sectoren verlaten. Hoge lasten Het is onduidelijk welke invloed dit heeft op de hoogte voor Ziektewet en WGA. Wat we wel weten en zien is dat uitzenden in 2020 veel duurder wordt, wat direct van invloed is op iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een derde van de WW-gerechtigden die weer aan de slag gaat, doet dit via een uitzendbureau. Als blijkt dat uitzendwerk veel duurder wordt, gaat dat ten koste van de arbeidsmarktkansen van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Zorgelijk Dat baart ons zorgen, omdat uitzenden en onze opstapfunctie ernstig worden aangetast en dat gaat ten koste van een inclusieve arbeidsmarkt. bron en meer informatie: www.nbbu.nl [caption id="attachment_54412" align="alignright" width="300"] arbeidssituatie in 4e kwartaal 2017. Bron: www.flexbarometer[/caption] Vast en flex in Nederland Er zit nog altijd groei in het aantal flexwerkers in Nederland. Het CBS zag in het laatste kwartaal van 2017 dat flexwerkers een groter deel zijn gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen; 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste werknemers groeide met 2,2 procent tot bijna 5,3 miljoen. Bij de groei van het aantal flexibele werknemers gaat het vooral om vrouwen (drie kwart van de groei) en om jonge flexwerkers. IN de recreatiesector wordt relatief veel gebruik gemaakt van flexibele arbeid. Vooral bedrijven die seizoensgebonden zijn, maken gebruik van een 'flexibele schil'.