In de periode van 5 april t/m 5 mei 2018 kunnen projecten worden ingediend voor het ANWB fonds (€ 135.000). Het fonds heeft o.a. als doelstelling om 'projecten op het gebied van vrije tijd tot realisatie te laten komen.'. De hoogte van het bedrag waarmee het ANWB Fonds een project helpt, varieert van € 1.000,- tot € 10.000,-. In de periode van 5 april t/m 5 mei 2018 kunnen projecten worden ingediend voor het ANWB fonds (€ 135.000). Het fonds heeft o.a. als doelstelling om 'projecten op het gebied van vrije tijd tot realisatie te laten komen.'. De hoogte van het bedrag waarmee het ANWB Fonds een project helpt, varieert van € 1.000,- tot € 10.000,-. [caption id="attachment_54312" align="alignright" width="300"] (dit is een willekeurige recreatie-foto)[/caption] Voor projecten in de vrije tijd gelden als criteria:
  • Het project vergroot de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en gebieden die van belang zijn voor de vrijetijdsbesteding. Indien het project deel uitmaakt van een verbouwing of restauratie kan alleen voor dit specifieke onderdeel (vergroten van de toegankelijkheid) een aanvraag worden ingediend.
  • Het project leidt tot verbetering van cultuurhistorische informatie aan bezoekers
Enkele van de algemene criteria:
  • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij
  • Het project mag niet commercieel van aard zijn
  • Het project moet een realistische financiële onderbouwing hebben
Bekijk alle criteria op: Selectiecriteria ANWB fonds Naast projecten op het gebied van vrije tijd zijn er ook andere doelstellingen, zoals het verbeteren van mobiliteit en toegankelijkheid voor iedereen. Ook projecten op het gebied van verkeersveiligheid komen in aanmerking. Meer informatie: ANWB fonds op www.anwb.nl