De Atlas Leefomgeving voegt een nieuw themagedeelte recreatie toe aan de website. Deze bestaat uit vier hoofdgroepen: Ontspannen, Ontmoeten, Sport & Bewegen en Beleven en Spelen. Verwacht geen nieuwe attractie-database of nieuwe vorm van VVV gids op deze website. De informatie betreft vooral voorzieningen die door overheden of non profit organisaties worden beheerd en/of bijgehouden. De Atlas Leefomgeving voegt een nieuw themagedeelte recreatie toe aan de website. Deze bestaat uit vier hoofdgroepen: Ontspannen, Ontmoeten, Sport & Bewegen en Beleven en Spelen. Verwacht geen nieuwe attractie-database of nieuwe vorm van VVV gids op deze website. De informatie betreft vooral voorzieningen die door overheden of non profit organisaties worden beheerd en/of bijgehouden.

Het thema Recreatie is nieuw binnen de Atlas Leefomgeving. Het voormalige thema Groen waarin zowel recreatie als natuur aan bod kwamen, is nu opgesplitst in de thema's Natuur en Recreatie. Zo kunnen onze gebruikers beter de informatie vinden die zij zoeken. Voorheen stonden alle recreatiekaarten, zoals wandel- en fietsroutes, tussen de natuurkaarten. De kaarten op de themapagina Recreatie bieden mogelijkheden voor zowel burgers als beleidsmakers. Voor beleidsmakers bieden de themapagina en bijbehorende kaarten handvatten om strategische keuzes te kunnen maken. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een goede afstemming van activiteiten van verschillende recreatiedoelgroepen, zodat bijvoorbeeld wandelaars en fietsers elkaar niet belemmeren. Of te zorgen voor een goede spreiding en bereikbaarheid van recreatiegebieden. Daarnaast biedt de themapagina ook handvatten om met een slimme inrichting mensen te verleiden tot (gezond) recreatiegedrag. 4 thema's Zoals vermeld zijn er vier thema's, waar dan kaartmaterieel aan verbonden is. Hier onder geven we een overzicht van de kaarten die op dit moment aan de thema zijn verbonden. (*= verwijzing naar kaart op externe website.) Ontspannen

 • Landelijke Fietsroutes
 • (LF-routes)Fietsknooppuntennetwerk
 • Lange-afstandswandelroutes (LAW´s)
 • Nationale Streekpaden (SP)
 • Drone no-fly zones
 • Stiltegebieden
 • Rijksmonumenten
 • Buitenplaatsen
Ontmoeten:
 • Groenkaart van Nederland
 • De sociale kaart (buurthuizen etcetera)*
 • Barbecue plekken in Amsterdam*
 • Markten in Amsterdam*
Sport en bewegen:
 • Landelijke Fietsroutes (LF-routes)
 • Fietsknooppuntennetwerk
 • Lange-afstandswandelroutes (LAW´s)
 • Nationale Streekpaden (SP)
 • Zwemwaterlocaties
Beleven en spelen
 • Elfstedentochtroute
 • Beweegvriendelijke omgeving (staat ook bij Bewegen)*
 • Cruyff courts en schoolpleinen 14 per gemeente*
 • Krajicek playgrounds per gemeente*
 • Gezonde schoolpleinen*
 • Belevingswaarde van het landschap*

Meer informatie: www.atlasleefomgeving.nl