Het was voor veel partijen de eerste kennismaking met de staatssecretaris die recreatie en toerisme in haar portefeuille heeft; Het AO overleg over toerisme op 7 maart in de tweede kamer. Zowel RECRON als de ANWB blikken teleurgesteld terug op de bijeenkomst. De focus lijkt vooral te liggen op het overtoerisme n Amsterdam. Nieuwe kansen, zoals initiatieven voor het ondersteunen van 'vakantie in eigen land' werden terzijde gelegd. Het was voor veel partijen de eerste kennismaking met de staatssecretaris die recreatie en toerisme in haar portefeuille heeft; Het AO overleg over toerisme op 7 maart in de tweede kamer. Zowel RECRON als de ANWB blikken teleurgesteld terug op de bijeenkomst. De focus lijkt vooral te liggen op het overtoerisme n Amsterdam. Nieuwe kansen, zoals initiatieven voor het ondersteunen van 'vakantie in eigen land' werden terzijde gelegd.

[caption id="attachment_53992" align="alignright" width="300"] toeristen in Amsterdam[/caption]De belangrijkste toezeggingen die Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK), wilde doen waren de ondersteuning van de NBTC Holland City aanpak aanpak met metro/verhaallijnen en de organisatie van een congres over (spreiding van) toerisme.

reactie ANWB

Namens de ANWB was Paul Makken van de afdeling public affairs bij het toerismedebat aanwezig. Hij tweette tijdens de bijeenkomst:

We vroegen de ANWB om een toelichting en hun mening over de uitkomst van het toerismedebat: "De ANWB is niet verrast, maar vindt het jammer dat Mona Keijzer in het AO over toerisme d.d. 7 maart de oproep van Kamerleden om een nationale strategie of nationaal programma voor (spreiding van) inkomend toerisme te ontwikkelen, naast zich neer legde. Ze verwees naar de inzet van individuele provincies: EZK kan hiertussen afstemmen regie voeren etc. Per saldo komt het erop neer dat er niet echt een rijksbeleid voor toerisme is, behalve natuurlijk datgene wat NBTC doet. Inzet van NBTC om inkomende toeristen langer vast te houden en meer te spreiden over bestemmingen over Nederland (met de zognaamde 'metrolijnen') oogt goed, maar lijkt in de praktijk moeilijk op aan te sluiten door bedrijfsleven. Campagnes hebben wel effect, maar zijn dus incidenteel." De ANWB wijst ook nog op een andere kans, die een dag later, in het AO over natuur aan bod kwam: "De SP kwam in AO natuur de volgende dag met een leuk voorstel: volgens de SP moet er veel meer ambitie in het programma Nationale Parken (van wereldklasse) komen. Ook dat zou helpen bij het spreiden van toerisme. Dus dat zou een thema kunnen zijn van de top over toerisme." Meer informatie: www.anwb.nl

Reactie RECRON

We vroegen ook Monique van der Sanden, directrice van brancheorganisatie RECRON naar haar indruk van het AO overleg toerisme. Ook zij was op 7 maart naar Den Haag afgereisd om het AO overleg bij te wonen. Van der Sanden: "Ik kijk er precies zo naar als de ANWB. Vanuit RECRON is dit een zwaar teleurstellende uitkomst voor de gehele toeristische sector. Er werd geen leiderschap getoond door Mona Keizer. Daar werd wel om gevraagd door diverse Kamerleden. Scherpe vragen en roep om nationale aanpak van de Kamerleden werden allen afgewenteld op 'geen budget'. Er werd zeer veel terugkijken op resultaten uit het verleden van het Nederlands Bureau voor toerisme en Congressen (NBTC). Daarvoor las ze wat stuntelig de briefjes voor die werden aangereikt. Dit geeft geen positief beeld van een betrokken Staatssecretaris op het dossier Toerisme. Met het opsommen van leuke plaatsjes waar ze was geweest, voortkomend uit de werkbezoeken, moesten we dan allemaal horen hoe mooi Nederland was. Maar...dat weten we toch allemaal al, we ondernemen namelijk in deze sector! Ook Amsterdam kwam er bekaaid af; geen visie op deze problematiek. Suggesties werden gedaan maar helaas ze ging er niet overstag; ze had geen geld en de verantwoordelijkheid ligt bij de provincies. De Top bijeenkomst die werd genoemd is mij niet helemaal duidelijk, maar ik heb de indruk dat zij die niet geïnitieerd heeft, maar dat zij daar een uitnodiging voor had ontvangen vanuit de initiatiefnemer provincie Overijssel. Heel jammer voor de meest bloeiende sector van Nederland dat zij inhoudelijk, buiten de contacten van het NBTC, niet in staat was de voorgelegde problematiek van Spreiding Toerisme te omarmen en tot bloei te laten komen als haar Keizerrijk." Meer informatie: www.recron.nl