Op vrijdag 19 maart vond de ALV van de RECRON plaats. Deze ALV was al enkele keren uitgesteld. Nu werden er belangrijke knopen doorgehakt.  Zo werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Met deze goedkeuring kan het nieuwe bestuur met volle vaart aan de slag met de herpositionering “back to basic” van RECRON. Op vrijdag 19 maart vond de ALV van de RECRON plaats. Deze ALV was al enkele keren uitgesteld. Nu werden er belangrijke knopen doorgehakt.  Zo werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Met deze goedkeuring kan het nieuwe bestuur met volle vaart aan de slag met de herpositionering “back to basic” van RECRON. Het nieuwe bestuur bestaat uit:
  • Cees Slager (Molecaten)
  • Jeroen Kassing (Huski Reizen)
  • Patrick Janssen (Holland Evenementen Groep)
  • Alex Dekker (Camping De Vossenburcht)
Cees Slager wordt de nieuwe Voorzitter van RECRON. Het bestuur is nog niet geïnstalleerd. Het treedt in functie zeven dagen na het vaststellen van de jaarrekening 2016 en na het verlenen van decharge door de ALV aan het huidige bestuur. Op 16 maart zullen ook de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement van kracht worden. Lobby, arbeid, kennis De herpositionering 'Back to basic' betekent dat RECRON zich in de toekomst wil focussen op haar kerntaken. Dat zijn o.a.
  • Lobby; er komen nog altijd bedreigingen vanuit de politieke arena op de recreatiesector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief, waar veel recreatieve diensten onder vallen.
  • Arbeid; dat is meer dan alleen de CAO onderhandelingen. Ook het aantrekkelijk maken en houden van de recreatiesector als werkgever is voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
  • Kennis; het verbeteren van de kennis in de sector moet zorgen voor betere bedrijven.
De reorganisatie van RECRON is al in gang gezet. Op dit moment is de personeelsomvang nog 20 FTE. Dit wordt uiteindelijk teruggebracht naar 15 FTE. Dat betekent o.a. minder regiocoördinatoren. Er zijn inmiddels al enkele regiocoördinatoren die een nieuwe uitdaging hebben gevonden. De overgebleven regiocoördinatoren nemen deze regio's over. Om de efficiency van de RECRON te verbeteren wordt ook gekeken naar samenwerking met andere branche-organisaties. Meer informatie: www.recron.nl