Vier projecten uit de Kop van Noord-Holland hebben subsidie toegezegd gekregen uit het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Er wordt in deze vier projecten voor bijna € 1,3 miljoen geïnvesteerd in vooral toeristisch-recreatieve projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Vier projecten uit de Kop van Noord-Holland hebben subsidie toegezegd gekregen uit het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Er wordt in deze vier projecten voor bijna € 1,3 miljoen geïnvesteerd in vooral toeristisch-recreatieve projecten in de regio Kop van Noord-Holland.

De LEADER-subsidie bestaat uit geld van Europa, de provincie Noord-Holland en van de vier gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. Naast de publieke gelden wordt er nog zo’n € 2,7 miljoen privaat geïnvesteerd door de partijen zelf. [caption id="attachment_53677" align="alignright" width="300"] Voorlopig ontwerp van De Voorzorg[/caption]Natuurbeleefcentrum “DE VOORZORG” Er wordt € 440.000 geïnvesteerd in het natuurbeleefcentrum “DE VOORZORG” van Natuurmonumenten op Texel. De totale begroting van dit onderdeel is circa € 900.000. Natuurmonumenten investeert met dit project in twee OERRR-speeltuinen, een nieuw Beleefcentrum en een natuurgebied voor jong en oud. Naar verwachting zijn deze plannen begin 2019 gerealiseerd in het natuurgebied Waalenburg op Texel. In dit project wordt de bouw en inrichting van het gebouw, dat op de locatie van ‘de Voorzorg’ staat, gerealiseerd. Dit is een essentiële eerste stap naar verdere uitrol van het totale concept. De voorziening wordt ook wel ‘Natuurnest de Waal’ genoemd, omdat het ontwerp de vorm van een nest heeft. Het nest kent een aantal doorgaande open lijnen, paden die de bezoekers uitnodigen om vanuit het nest het land in te lopen en de natuur te beleven. De ruimte binnen de ring wordt benut door speelnatuur van OERR en biedt ruimte voor parkeerplekken. Toerisme bij de Vis LEADER draagt € 330.000 bij aan “Toerisme bij de Vis”. Het totale project bedraagt zo’n € 1 miljoen. Met dit geld wordt Den Oever omgetoverd tot een toeristische trekpleister van formaat als het gaat om de visserijsector. De recent verbouwde Visafslag Den Oever wordt helemaal ingericht als toeristische attractie, waarin de “Wereld van de Vis” tot leven komt. Ook komt er een nieuwe werkplaats in de historische haven voor leden van de Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen, dat ook dienst zal doen als ontmoetingsplek voor schippers, vissers, bezoekers en toeristen. De Twee Gezusters met ruime ervaring in de (vis)horeca zetten een experimenteel visrestaurant op, waar de bezoekers uitleg krijgen over de soorten vis en hoe deze te bereiden en te consumeren. Tot slot gaat er een werkgroep aan de slag om alle toeristische voorzieningen in de haven in beeld brengen op een eenduidige, herkenbare en heldere manier. Samen met de wekelijkse Verse Vismarkt dragen deze investeringen bij aan de aantrekkelijkheid van Den Oever. Het Bos Roept! LEADER draag circa € 197.000 bij aan de verdere ontwikkeling van “Het Bos Roept!”, de camping in het Robbenoordbos. Het totale project bedraagt zo’n € 624.000. Met deze investering worden er vijf verblijven en drie tenten, die volledig opgaan in hun omgeving, bio-based en circulair gebouwd. Bewustwording van het samen één zijn met de (natuurlijke) omgeving en de manier waarop we natuurlijk kunnen leven staat hierbij centraal. “Het Bos Roept!” biedt hiermee originele en vernieuwende verblijfsaccommodaties, waarbij gasten de mogelijkheid hebben om kennis te maken met de omgeving, de natuur, het bos, het wad, de Afsluitdijk en de grotere omgeving. [caption id="attachment_53678" align="alignright" width="300"] Project Huisduinen Ontzet bij Fort Kijkduin2[/caption]Huisduinen Ontzet LEADER draag € 326.000 bij aan “Huisduinen Ontzet”, als onderdeel van de Stelling van Den Helder. De totale projectbegroting is ruim € 1 miljoen. In dit project wordt het militair erfgoed van Huisduinen opengesteld, door Fort Kijkduin en de restanten van het zogenaamde logementsgebouw “het Casino” attractief en interactief te maken en met elkaar te verbinden via een verhaallijn. Fort Kijkduin krijgt een facelift met een vernieuwde entree en een moderne interactieve expositie. Deze nieuwe toeristische voorziening levert een bijdrage aan de toeristische infrastructuur van Den Helder. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is coördinator de Lokale Actie Groep (LAG). Ondernemers en organisaties met een goed projectidee kunnen bij de Leadercoördinator laten toetsen of het project mogelijk in aanmerking komt voor LEADER-subsidie. Meer informatie: www.leaderkvnh.nl