De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen vastgelegd in de banenafspraak. In 2016 zelfs zo’n 36 procent meer. De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen vastgelegd in de banenafspraak. In 2016 zelfs zo’n 36 procent meer.

[caption id="attachment_53643" align="alignright" width="300"] Aart van der Gaag, commissaris Op naar de 100.000 banen (geheel rechts), op bezoek bij ID Organics. Foto: Fotoflex Nederland.[/caption]De uitvoering van de banenafspraak uit 2013, waarin overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties een ambitieuze doelstelling afgesproken hebben voor het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking, is hiermee een succes. Dat wordt gevierd op de tweede, landelijke Dag van de 1000 Voorbeelden 2018, op 29 maart. Op de Dag van de 1000 Voorbeelden op 29 maart delen bedrijven in een groot aantal arbeidsmarktregio's hun ervaringen met sociaal ondernemen en overtuigen elkaar van het succes. De banenafspraak, waarin gestreefd wordt naar 125.000 banen (100.000 marktsector, 25.000 overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026, is daarmee tot nu toe succesvol. In de marktsector zijn er in 2016 bijna 19.000 nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijgekomen. De doelstelling was 14.000. Een overschrijding van de doelstelling met bijna 36 procent. Cijfers van het UWV geven bovendien aan dat ook in 2017 de doelstelling van 23.000 nieuwe banen ruimschoots gehaald zal worden (de definitieve cijfers over 2017 volgen halverwege 2018). 1000 Voorbeelden Centraal op de Dag van de 1000 Voorbeelden 2018 staat het enthousiasmeren van andere ondernemers, zowel in de marktsector als bij overheden. De dag is een initiatief van VNO-NCW, MKB en LTO Nederland in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten en diverse partners. Door het hele land zijn evenementen en activiteiten voor en door werkgevers waarbij sociaal ondernemen centraal staat. Voorbeeldbedrijven worden bovendien door de initiatiefnemers extra in het zonnetje gezet. Sociaal De doelgroep die onder de banenafspraak valt, zijn werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat zijn vaak hele enthousiaste en trouwe werknemers die wat extra aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet vallen, mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Voor werkgevers is het bieden van een werkplek aan deze doelgroep vaak een onderdeel van het sociaal beleid, maar het levert ook een niet te onderschatten bijdrage op aan de sfeer en diversiteit op de werkvloer. Ook collega's profiteren, bijvoorbeeld door het kunnen verdelen of overdragen van bepaalde taken en het feit dat een bedrijf dat sociaal onderneemt vaak een streepje voor heeft bij aanbestedingen. Eerste hand De voordelen komen ruimschoots aan bod tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden, die in 2018 voor de tweede keer wordt georganiseerd. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Ondernemers die een of meer werknemers in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt vertellen hun verhaal en delen hun ervaringen in de praktijk. Interessant voor werknemers die ook sociaal willen ondernemen, maar ook voor andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in ervaringen uit de eerste hand. Ook werknemers met een arbeidsbeperking zelf spelen bij veel van deze activiteiten een rol. De tientallen evenementen hebben een sterk regionaal karakter en worden in elke arbeidsregio anders ingevuld. Over de Dag van de 1000 Voorbeelden De Dag van de 1000 Voorbeelden is een initiatief van ‘Op naar de 100.000 banen’ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland in samenwerking met werkgeversservicepunten en werkgeversverenigingen uit diverse regio's en partners. Op de Dag van de 1000 Voorbeelden laten ondernemers uit verschillende arbeidsregio's in Nederland zien wat het oplevert om mensen met een beperking een kans te geven op de werkvloer. Werkgevers die dat al doen worden in het zonnetje gezet, en zij inspireren op hun beurt collega-werkgevers. In het hele land zijn evenementen om te informeren, inspireren en werkgevers te verbinden met elkaar en met potentiële werknemers. Meer informatie: www.dagvande1000voorbeelden.nl